Användning och miljö styr valet av hiss

Inför hissinvesteringen är det A och O att beställaren klargör för hisskonsulten hur hissen kommer att användas och vilken miljö det handlar om.

–En varupersonhiss, en kombinerad varu- och personhiss, som lastas med truck måste vara mer robust än en personhiss. Om byggnaden har fler än tio plan1) krävs två hissar, enligt Boverkets Byggregler (BBR), säger Styrbjörn Andrén på branschorganisationen Hissförbundet.  

AV: C-G HANBERG | FOTO: LINN ANDRÉN ZLATKO VICKOVIV | OTIS ELEVATOR COMPANY | NATHAN CEULEMANS

Har byggnaden fler än tio våningsplan måste det också finnas en räddningshiss som kan användas för evakuering och för att räddningstjänsten ska kunna bekämpa branden.

Amerikanska Otis och finländska Kone är de största tillverkarna av hissar och rulltrappor globalt. I Sverige är Kone den största aktören. Hissar drivs vanligen med linor eller med hydraulik.

–Linhissar är sedan ett 20-tal år tillbaka den vanligaste tekniken. Hissarna är då upphängda i bärlinor. Maskinrumslösa linhissar är den vanligaste lösningen men riktigt höga byggnader behöver fortfarande ha maskinrummet ovanför schaktet. Hydrauliska hissar har lyftcylindrar som lyfter hisskorgen som en domkraft lyfter en bil. Hydraulhissar används i byggnader med upp till åtta våningar, berättar Styrbjörn Andrén.

 

bild
Styrbjörn Andrén på Hissförbundet.

Det finns även skruvhissar.

Den har en mutter monterad på lyftplanet och en lång skruv i schaktet. Muttern skruvar sig upp och ned, därav namnet skruvhiss. Hissen drivs av en motor på en plattform och är långsammare än lin- och hydraulhissar. Skruvhissen är en kostnadseffektiv komplettering mellan våningar, där hiss saknas, säger Styrbjörn Andrén.

Hisskonsulten har expertkunskap

Hisskonsulter hjälper byggherren att hitta den bästa hisslösningen vid nybyggnation eller i ett ROT-projekt. Oftast renoveras/moderniseras hissarna då men kan ibland ersättas med nya. Konsulterna projekterar också rulltrappor.

–Även hissleverantörerna har projektörer som kan bistå byggherren. Arkitektens uppgift är främst att se till att det finns utrymme för hissen; i dialog med en hisskonsult eller hissleverantör, säger Styrbjörn Andrén.  

Hotell vill ofta ha estetiskt tilltalande hissar som ger gästen en upplevelse utöver det vanliga. Då får arkitekten och hisskonsulten slå sina kloka huvuden ihop för att förena funktion med elegans.

Det ställs normalt högre krav på lyftkraften hos en hiss i en kontorsbyggnad än i ett flerbostadshus.

–I ett kontorshus måste hissen till exempel kunna lyfta en pall med kontorspapper som väger cirka 600 kilo. I större kontor används hissen också mera frekvent än i ett flerbostadshus. Det påverkar dimensioneringen. I kontor med flera hissar kan man ibland välja våning genom en knapptryckning på hissens utsida för att minska väntetiden, en så kallad destinationskontroll säger Styrbjörn Andrén.

 

bild
Otis installerade denna specialtillverkade glashiss för Empire State Buildings observatorium på 102:a våningen 2019. Företaget konstruerade och installerade också skyskrapans ursprungliga hissar 1931. Byggnaden är 443 meter hög.

ANSVAR OCH SÄKERHETSKRAV

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att hissen fungerar och uppfyller säkerhetskraven. Nyinstallerade hissar måste enligt Boverkets regler anpassas så att de även kan användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

– Fastighetsägaren måste ha ett separat avtal med en ackrediterad besiktningsfirma, utöver serviceavtalet med hissleverantören, säger Styrbjörn Andrén.

Många äldre bostadsfastigheter saknar skydd vid korgöppningen.

– Det har därför skett olyckor som bland annat drabbat barn. Vid en renovering måste man enligt Boverkets Byggregler numera installera ett sådant skydd, säger Styrbjörn Andrén.

Skyddet ska monteras i alla hissar som saknar dörr eller grind i korgen. Det krävs också en tvåvägs nödtelefon som fungerar dygnet runt. Hisskorgen måste även ha nödbelysning. Den tänds om hissen stannar vid ett strömavbrott eller av någon annan anledning. SS 763510 (SIS) är den senaste standarden för hissar. Den handlar om hur man skyddar hissar, så att de kan användas för utrymning, till exempel vid brand i en fastighet, förutsatt att branden inte hotar hissens drift.

– Vi har lagt ner mycket möda på att tillgänglighetsanpassa byggnader. Men vi behöver även tänka på ”frångänglighet” för personer som
inte kan använda trapporna vid utrymning. Nu väntar vi på en ny Europastandard, prEN 81-76 ”Användande av hissar vid utrymning för personer med funktionsnedsättningar”. Den standarden innebär ytterligare ett steg för att kunna använda hiss när det brinner säger Styrbjörn Andrén.

bild

En hisnande resa i Burj Khalifa

Vanliga Hissar rör sig oftast cirka en meter i sekunden. Världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Förenade Arabemiraten, är 828 meter hög och har 163 våningar. Där går hissresan betydligt fortare.

–Jag har åkt hiss i Burj Khalifa. Den gick upp till 640 meters höjd och hastigheten är tio meter i sekunden. Jag mätte den med en mobilapp och kan bekräfta att det stämmer. Men det finns ännu snabbare hissar; världsrekordet lär hittills vara 16 meter i sekunden, säger Styrbjörn Andrén.

Styrbjörn Andrén är ordförande i Hissförbundets utbildningskommitté och utbildning är hans hjärtefråga.

För att säkerställa kompetensförsörjningen är Hissförbundet delaktig i en YH-utbildning till hiss- och rulltrappstekniker. Utbildningen drivs av Xenter Botkyrka, söder om Stockholm, berättar han.

Styrbjörn Andrén är skandinavisk utbildningschef inom en av världens största hisskoncerner, Kone, där han tidigare även varit teknisk chef.

I januari 2023 blir han produkt- och utbildningschef på Hydroware i Alvesta, som utvecklar, tillverkar och säljer driv- och styrsystem för hissar. Han har jobbat med allt som har med hissar att göra sedan 1985. Likt skomakaren blir han vid sin läst och är hissbranschen trogen i sin yrkesgärning.

1)Med plan avses våningsplan, källarplan eller vindsplan. ​Ett våningsplan avser golvplanet i en våning. (Boverkets Byggregler, BBR 1:6).

Här har vi bara skummat på ytan när det gäller hissar. Den som vill djupdyka i ämnet kan göra HÄR!

bild