Tuve Bygg bygger ny skola i Göteborg

Illustration: White Arkitekter

Tuve Bygg har fått uppdraget att bygga en ny skola för International School of the Gothenburg Region, ISGR. Den nya byggnaden, som uppförs i anslutning till den nuvarande, ska ge plats för elever i årskurs 3 till 6 och har förutom 15 nya klassrum, även musiksalar, rörelsesal, tillagningskök och matsal.

ISGR är en internationell skola som ägs av Göteborgsregionen och ligger nära Wavrinskys plats på Guldheden i Göteborg. I dagsläget har skolan verksamhet för elever i årskurserna F-5, där de internationella eleverna utgör ungefär två tredjedelar. Skolans internationella elever studerar här under en period då deras föräldrar jobbar på något industriföretag eller universitet i Göteborgsregionen.

ISGR är en växande skola och har idag över 1200 elever från 65 länder över hela världen och är i behov av fler elevplatser. Under ett antal år har skolan löst behovet med tillfälliga paviljonger och tack vare den nya byggnaden får skolan plats för ytterligare 400 elever.

Miljön i området har kulturhistoriska värden och ingår i bevarandeområde Södra Guldheden i Göteborgs bevarandeprogram. Skolan delar skolgård med flera andra skolor i området där verksamheten ska pågå som vanligt under tiden den nya skolan byggs.

”Vi har stor erfarenhet av att bygga skolor och särskilt i anslutning till pågående verksamhet där säkerhet och tillgänglighet under tiden vi bygger måste vara i vårt fokus. Vi är trygga i den utmaningen och glada över att ha fått förtroendet av ISGR”, säger Lars Elfast, regionchef på Tuve Bygg i Västra Sverige.

Byggstart planeras till februari/mars 2023 och den nya delen av skolan planeras stå färdig sommaren 2025 för att välkomna de nya eleverna till att höstterminen startar 2025.

Lokalförvaltningen är projektansvarig och beställare är ISGR, som drivs av Göteborgsregionen.