Åke Sundvall blir delägare i Nock Massiva Trähus

Foto: Nock Massiva Trähus

Åke Sundvall investerar i det snabbt växande trähusföretaget Nock Massiva Trähus, en industrialiserad trähusbyggare. En investering som kompletterar Åke Sundvalls vision om att skapa stadens mest omtyckta områden.

Nock producerar flerbostadshus i korslaminerat (KL)-trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Den effektiva och industriella produktionstekniken, som till cirka 96% sker i fabrik i Älvängen, Göteborg, ger möjlighet att kapa dyr produktionstid på plats.

Åke Sundvall har lång erfarenhet av projektutveckling, produktion och fastighetsförvaltning. Genom åren har Åke Sundvall byggt flertalet hus i trä, bl.a. det prisvinnande Skagershuset i Årsta som vann Årets Stockholmsbyggnad 2014 och nominerades till Träpriset samma år.

I takt med att krav ökar på att minska klimatavtryck i byggproduktionen samt att finansieringskostnader blivit högre har efterfrågan på industrialiserat bostadsbyggande i trä väsentligen ökat.

- Åke Sundvall har funnits i dryga 80 år och drivs nu av tredje generationen. Frågan vi ställt oss är vad vi kan och bör göra för att fortsätta vara relevanta på marknaden. Vi tror att det industrialiserade byggandet samt byggande i trä, som har låg klimatpåverkan, blir allt viktigare och därav är investeringen något som kompletterar vår affär väl, säger Martin Sundvall, vd i Åke Sundvall AB.

- Under de senaste två åren har vi initierat flertalet stora förändringsprojekt inom företaget i syfte att effektivisera sättet vi arbetar på. Genom Nocks teknik och produkt har vi möjlighet att växla upp vårt förändringsarbete ytterligare mot ett mer industrialiserat och hållbart byggande, säger Hanna Lindskog vd i Åke Sundvall Byggnads AB.

Åke Sundvalls vision är att skapa stadens mest omtyckta områden; kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter trivs och utvecklas. Investeringen är en del i att leva efter visionen och skapa förutsättningar för hållbart byggande för kommande generationer. 

Genom investeringen blir Åke Sundvall näst största ägare i Nock efter Formica AB vars syfte är att investera i tillväxtbolag med starkt hållbarhetsfokus.

- Åke Sundvall är med sin långsiktighet och stora kunnande en perfekt partner och medinvesterare i Nock. Tillsammans kan vi nu accelerera klimatsmart och kostnadseffektivt byggande av bostadsfastigheter med lågt energibehov. Något både branschen och Sverige behöver, säger styrelseordförande i Nock, Tomas Haglund Flemström, Formica.