Undertaket förenar funktion med estetik

En interiörbild från hotellet Jacy´z i Göteborg som visar det stilfulla undertaket. Hotellet är ritat av Reflex Arkitekter och har 230 rum.

Undertaket är en komplettering av byggnadens stomme. Det har en viktig roll både estetiskt och funktionellt och döljer olika installationer. Undertaket är också en effektiv ljuddämpare som gör det möjligt att prata i normal samtalston i lokalerna.

AV: C-G HANBERG | FOTO: UTF | JULIO CHANG | EU:S PRESSTJÄNST

Till exempel en skolsal, konferenslokal, ett kontor eller i en butik ska  ljudet gå från mun till öra, utan att det ekar i rummet. Med rätt val av un-dertak slipper man den obehagliga  ekoeffekten, säger Peter  Holmblad,  ordförande i Undertaksöretagen (UTF) som organiserar  företag som  installerar undertak. Han är också projektchef på Rönnmarks Undertak i Sollentuna. 

Valet av undertak görs i dialog mellan  arkitekten och akustikern. Är akustiken dålig vingas man höja rösten eller till och med skrika.

– Det kallas för lombardeffekten; en ofta omedveten tendens att öka röststyrkan i  bullriga miljöer för att kunna göra sig hörd, säger Peter Holmblad. 

Belysningen är vanligen inbyggd i undertaket. Det är även sprinkler,  ventilationssystem och kylbafflar. Dessa tillför frisk luft som blandas om med den befintliga luften och cirkulerar för att skapa ett bra inomhus klimat. 

– Det befrämjar både personalens hälsa och produktivitet. Det blir mera gjort helt enkelt, säger Peter Holmblad.

bild
När EU-kommissionen samlas kan tonläget bli högt i debatterna. Det ställer krav på en god akustik i salen, där undertaket har en viktig roll.

UNDERTAKET EN LJUSREFLEKTOR

Undertaket ska reflektera ljuset men inte  absorbera det. 

– Därigenom kan man installera färre  armaturer. Det sänker  kostnaden för  armaturer och minskar även energiförbrukningen. Det är en stor fördel med tanke på dagens höga energi priser. Tillverkarna av undertak  strävar också  efter att minska klimatavtrycket vid  produktionen, säger Peter Holmblad. 

bild
Ett undertak ska både vara snyggt och funktionellt. Bland annat ska det bidra till god akustik och goda ljusförhållanden, säger Peter Holmblad på Undertaksföretagen

Undertaket sänker även byggkostnaden.

– Jämfört med ett undertak av gips, som sedan målas, är  akustikundertaket cirka 30  procent  billigare. När ett undertak byts ut vid en  renovering kan det återanvändas som bygg-material i ett annat projekt. Det bidrar då till en cirkulär ekonomi, säger Peter Holmblad. 
Han besökte för en tid sedan Jacy'z Hotel i Göteborg. Det är nybyggt och har 27 våningar.

– Där har man lyckats förena en  tilltalande  arkitektur hos undertaket med den högsta absorptionsklassen för ljud,  berättar Peter  Holmblad. 

bild
En bild från baren i det nybyggda hotellet Jacy´z i Göteborg.Förutom goda drinkar kan bargästerna blicka upp mot ett undertak som förenar snygg design med god funktion.

EN BRA DIALOG MOTVERKAR FÖRSENING

Byggprojekt försenas ibland av olika  anledningar. Det är därför viktigt att undertakstillverkarna har en kontinuerlig dialog med beställare och övriga underleverantörer så att tidsplanen håller streck.

– När äldre fastigheter, med lokaler eller  bostäder som har högt i tak renoveras, kan man installera undertak för att dölja ventilations-, rör- och kabeldragningar. Även ljudisoleringen mellan våningarna förbättras då, framhåller  Peter Holmblad. 
Det är vanligt med garage under bostads-fastigheter.

– Där kombineras ofta värmeisolering med undertak för att spara energi och minska risken för kalla golv i lägenheterna direkt över garaget, säger Peter Holmblad. 

61 undertaksföretag är medlemmar i UTF 

bild