Nytt Rekord! - 475 ton spill samlades in under 2022 för golvåtervinning

Foto: Golvbranschen

Golvbranschens initiativ för golvåtervinning har gett nytt rekordresultat. Hela 475 ton spill samlades in 2022, vilket är en ökning med 39 ton jämfört med föregående år. Återvinningen är ett hållbarhetsinitiativ för att återanvända redan tillverkat material och värna om miljön.

Vid installation av plastgolv kan det bli så mycket som upp till 10 procent spill i form av restbitar. Återvinningssystemet GBR Golvåtervinning gör att spillet kan återvinnas på ett bra sätt och bli till nya golv. Andelen som återvinns är hög och den del av spillet som av något skäl inte kan återvinnas används i stället i kommunernas fjärrvärmesystem.

- Att golvåtervinningen stadigt har ökat åtta år i rad är mycket positivt för klimatet. Det är tack vare alla engagerade golventreprenörer ute i Sverige som vi har den här fina utvecklingen. För att insamlingen ska öka än mer tror jag att fler behöver känna till att systemet finns och faktiskt ställa det som krav vid installation av plastgolv. Det borde vara en självklarhet för de flesta beställare eftersom det både är kostnadsfritt och koldioxidbesparande, säger Jenny Adnerfall, Teknik- och Hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

Varje återvunnet kg plastspill motsvarar 2 kg i koldioxidbesparing, vilket ger en total koldioxidbesparing på 950 ton koldioxid 2022.