Tinnerbäcksbadet i Linköping invigs först vintern 22/23

Tinnerbäcksbadet kommer att certifieras som miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council.

Sommaren 2019 togs första spadtaget till nya Tinnerbäcksbadet i Linköping. Enligt ursprungsplanen skulle den nya badanläggningen stå invigningsklar hösten 2022, men projektet har försenats rejält och i dagsläget är det osäkert exakt när Linköpings efterlängtade nya badanläggning ska stå klar. Det råder även en viss oenighet kring orsakerna bakom den framflyttade tidsplanen. Enligt Medley, som ska driva det nya badet, kommer Tinnerbäcksbadet sannolikt att stå klart under första halvåret 2023.

AV: ANNIKA WIHLBORG | ILLUSTRATION: 3XN ARKITEKTER

Linköping är i stort behov av en ny och modern badanläggning vid Tinnerbäcksbadets södra strand som ska ersätta stadens befintliga simhall. Den nya simhallen ersätter sin föregångare från 1965 och blir en självklar samlings- och mötesplats i Linköpings nya stadsdel Folkungavallen. På en samlad yta om 21 700 kvadratmeter i en fastighet som ritats av 3XN Arkitekter samlas bland annat en hoppbassäng, undervisningsbassäng, rehabbassäng, äventyrsbad samt gym med tillhörande relaxavdelning. På det nya badet i centrala Linköping kommer det även att finnas en femtio meter lång simbassäng med tillhörande åskådarläktare. Läktaren rymmer 1600 personer, vilket ger goda förutsättningar för att arrangera olika typer av simtävlingar. Det nya upplevelsebadet kommer att bestå av en vågbassäng, strömkanal samt tre olika vattenrutschkanor.

bild
Det nya badet blir en storskalig och komplett bad-och friskvårdsanläggning för många olika målgrupper och åldrar.

En miljömärkt och energisnål anläggning

Tinnerbäcksbadet kommer att bli en energisnål anläggning, vilket innebär att den utrustas med Sveriges största sedumtak med biokol. Sedumtaket täcker en yta på hela 7600 kvadratmeter. På taket ryms även en solcellsanläggning. Fastigheten kommer att certifieras som miljöbyggnad av Sweden Green Building Council., vilket kan göra den till ett föredöme för andra framtida badanläggningar som byggs runtom i landet. Ytterligare en unik faktor som ska bidra till att effektivisera uppvärmningen och skapa ett behagligt inomhusklimat är det faktum att flera av Tinnerbäcksbadets väggar täcks av sammanlagt drygt 12 000 växter. De gröna växterna fyller flera funktioner, de ökar syrehalten i lokalerna, håller koldioxidhalterna på en låg nivå, absorberar ljud och buller och har dessutom en avstressande och vilsam effekt på besökarna.

bild