SIA Glass fördubblar produktionskapaciteten – när glassfabriken i Slöinge byggs ut

SIA Glass i Slöinge utanför Falkenberg hade ett omsättningsmässigt rekordår 2020, när svenskarna åt mer glass än någonsin i samband med Coronapandemin. Den ökade omsättningen investeras tillbaka  i verksamheten i form av en utbyggnad av företagets fabrik på drygt 3000 kvadratmeter. I augusti  2023 räknar SIA Glass med att den nya utbyggnaden kan tas i bruk.

AV: ANNIKA WIHLBORG  |  FOTO: SIA GLASS

SIA Glass har under en längre tid planerat en utbyggnad av sin fabrik för att kunna möta den ökade efterfrågan på svensk glass. 

Utbyggnaden på 3000 kvadratmeter innebär en investering på drygt 160 miljoner kronor för ett av  Sveriges  största glassföretag. SIAs glass-produktion i  Slöinge började i ett nedlagt slakteri för 60 år  sedan och har sedan dess vuxit  successivt. Utbyggnaden av fabriken är SIA Glass största  investering hittills och innebär dels att företaget kommer att nyanställa, dels ungefär en  fördubbling av glassfabrikens befintliga till verkningskapaciteten. ■

bild

bild