SLP köper ytterligare en logistikfastighet i Helsingborg

Foto: SLP

SLP har nyligen förvärvat och tillträtt en fullt uthyrd logistikfastighet i Helsingborg. Fastigheten, Grusbädden 1, är belägen i Väla Södra där SLP sedan tidigare äger flera logistikfastigheter. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 10 200 kvadratmeter och fastigheten har ytterligare expansionsmöjligheter.

I fastigheten finns två hyresgäster, Order Nordic och Ramudden, med en genomsnittlig kontraktstid om 4,7 år. Årshyran, som är fullt indexreglerad, uppgår till ca 8,5 miljoner svenska kronor.

”Detta är en stor fastighet med expansionsmöjligheter i ett attraktivt område. Vi ser goda möjligheter att installera solceller, miljöcertifiera fastigheten och stärka driftsnettot. Logistikläget, Väla Södra, är ett väl etablerat område, i knutpunkten mellan E4/E6 och E20, och jag ser fram emot att fortsätta stärka SLP:s position i Helsingborg”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Fastigheten som är byggd 1980 och är tillbyggd 2020 respektive 2021, förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 108 miljoner svenska kronor. Säljaren är Välaborgen AB. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.