Brist på yrkesutbildade i Sverige

Även om det är flest män i glasbranschen är glasmästare ett yrke för alla. Här är Natalie Näppi och Sara Hübert, Glasmästare på Ryds Glas i Katrineholm. Foto: Ryds glas

Sverige växer och vi väntas bli 11 miljoner invånare. Det kräver tusentals nya bostäder, nya skolor och vårdcentraler. Samtidigt varnar Svenskt Näringsliv för att det kommer att saknas närmre 300 000 yrkesutbildade i Sverige om drygt 10 år. På Sveriges största glasmästeri finns ett ständigt behov av ny arbetskraft – en utmaning när få väljer yrket.

Just nu är det hög tid för Sveriges ungdomar att göra sitt gymnasieval. En av vägarna till att bli glasmästare är att läsa bygg- och anläggningsprogrammet. Läsåret 2021/2022 var det 4159 ungdomar som valde byggprogrammet. Men hur många av dem som sedan väljer en inriktning inom glasteknik återstår att se. Om trenden fortsätter som tidigare lär antalet inte vara positivt för glasbranschen som behöver kompetenssäkra framtiden.

Hos den största arbetsgivaren i glasbranschen, med cirka 380 glasmästare, har man de senaste månaderna behövt anställa minst sex glasmästare och montörer. Och än är inte tjänsterna tillsatta. Traditionellt har i många fall glasmästaryrket varit ett yrke som ärvts från generation till generation men man behöver nu få fler att vilja bli glasmästare.

- Det är en utmaning att få unga intresserade av glasmästaryrket trots att glasteknik erbjuds som inriktning på dagens byggprogram. Ett första steg är att få fler att välja en yrkesutbildning inom bygg, både tjejer och killar. En förutsättning för det är att Skolverket säkerställer att Studie- och Yrkesvägledarna har god kunskap om yrkesutbildningarna och informerar om alla gymnasieprogram på ett likvärdigt sätt. Jag tror också att vi som bolag behöver ha bättre kontakt med skolorna och berätta om vad vi kan erbjuda eleverna, säger Andreas Hjalmarsson, Personalchef på Ryds Glas.

Glasmästare - ett av få yrken som ger lön redan under utbildningen
Ett alternativt sätt att bli glasmästare är att gå en lärlingsutbildning på gymnasiet eller direkt på ett glasmästeri. Det ger god kunskap och erfarenhet om yrket redan under studietiden. Utbildningen tar ungefär tre år men kan variera utifrån lärlingens tidigare erfarenheter.

Innan man börjar som lärling bestämmer Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd vilken nivå man går in på. En person som gått byggprogrammet, men inte glasteknik, kommer till exempel in på en högre nivå än en helt oerfaren.

Lärlingslönen baseras sedan på nivån lärlingen hamnar på och ökar succesivt. Glasmästeriet förser lärlingen med en handledare som lärlingen har under hela utbildningen. När lärlingen avverkat 5 500 timmar får hen möjlighet att avlägga ett yrkesprov som består av sju praktiska övningar och ett teoretiskt prov. Efter godkänt betyg erhålls ett gesällbrev.

Garanterat jobb efter utbildningen
Det finns fantastiska möjligheter för de som väljer att arbeta inom glasbranschen och jobbmöjligheterna är många. Att vara glasmästare innebär att man dagligen förser och hjälper människor, städer och samhällen med levande livsmiljö, tryggare tillvaro och bättre hälsa genom vackra, ljusa och säkra glasmiljöer. Så länge man bygger samhällen behövs glas. Både i byggprocessen och vid renovering, reparation samt bevaring. Det gör glasmästaryrket till ett säkert val med princip garanterat jobb efter utbildningen.

- Glasmästarbranschen är och förblir en framtidsbransch för alla, avslutar Andreas Hjalmarsson och uppmanar den som ska göra sitt gymnasieval att välja bygg- och anläggningsprogrammet.

Källa: Ryds glas