Lunds stadsbyggnadspris går till församlingsgården i Stångby

Församlingsgården sedd från Bygatan. Foto: Kasper Dudzik

Lunds stadsbyggnadspris för 2022 går till Stångby församlingsgård. White arkitekter genom arkitekt Rebecka Wijk och Lunds pastorat prisas för hur de skapat en samlingspunkt som förskönar byn med tillgängliga och vackra rum.

Längs med bygatan i Stångby finns församlingsgården, just nu ligger den i utkanten av byn. Men inom några år kommer det finnas en park och många nya bostäder norr om gården som tillhör Torns församling.

Församlingsgården är klädd i mörkrött tegel och taket har platt skärmtegel i samma kulör. På lite håll ger det närmast ett monokromt intryck. Övergången mellan tak och fasad är skarp, men utan de vanliga skarvarna, även rörelsefogar i fasaden saknas. Det ovanligt fina hantverket i detaljerna är en av anledningarna till att byggnaden har tilldelats priset.

En annan anledning till priset är hur byggnadens arkitektur är förankrad i den skånska byggnadstraditionen. Den kringbyggda trelängade gården har klassiskt branta sadeltak och karaktäristiskt är också gavlarnas nätta utförande.

– Den nya byggnaden är en modern tolkning av Stångbys äldre bebyggelse utförd med hög kvalitet. En välgestaltad och välkomnande byggnad som stärker Stångbys identitet och som blir en mötesplats i samhället, säger Hans Juhlin, juryns ordförande och Lunds stadsbyggnadsdirektör.

White Arkitekter har ritat församlingsgården, efter att arkitektkontoret vann en tävling.

– Det har varit en stor förmån att tillsammans med församlingen få utveckla en ny mötesplats i ett växande Stångby och vi är väldigt glada och stolta över denna fina utmärkelse. I gestaltningen av platsen, byggnadsvolymer och materialitet har vi velat sammanfoga tradition med framåtblickande och ge taktila och rumsliga kvaliteter till både insida och utsida. Verksamheten i församlingsgården, som rymmer både det vardagliga och det lite mer högtidliga och finstämda, får speglas genom arkitekturens uttryck av värdighet, öppenhet och värme, säger ansvarig arkitekt Rebecka Wijk på White Arkitekter.

Juryns motivering

”Lunds stadsbyggnadspris 2022 tilldelas ansvarig arkitekt Rebecka Wijk på White arkitekter tillsammans med Torns församling, Lunds pastorat för gestaltningen av Torns församlingsgård.

Centralt placerad i Stångby har den nya församlingsgården gestaltats med lyhördhet för platsen och med omsorgsfull hantering av volymer, material och arkitektoniskt uttryck. En nutida tolkning av lokal byggnadstradition där det goda hantverket hyllas. Byggnaden som identitetsskapande samlingspunkt kompletterar och förskönar byn med tillgängliga, vackra och nyttiga rum.”