Stefan Sandgren ny ledamot i Sveriges Allmännyttas vd-råd

Foto: Torsås Bostad AB

Stefan Sandgren, vd Torsås Bostads AB, är ny ledamot i Sveriges Allmännyttas vd-råd.

– Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från så väl byggbranschen som fastighetsbranschen i vd-rådet. Ett spännande område som jag hoppas får ett ökat fokus är det framtida underhållet av våra fastigheter men även arbetet med energieffektivisering som kommer att bli avgörande om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Stefan Sandgren, vd, Torsås Bostads AB.

– Jag välkomnar Stefan Sandgren som ledamot. Vd-rådet är ett viktigt forum för mig för att kunna fånga upp våra medlemmars inspel i för oss viktiga frågor, säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.

Vd-rådet består av vd:ar i kommunala bostadsföretag. De utses av övriga företagsledare i Sveriges Allmännyttas över 300 medlemsföretag. Förutom att vd-rådet är ett rådgivande organ till Sveriges Allmännyttas vd, utgör de även Sveriges Allmännyttas delegation i Hyresmarknadskommittén (HMK). Vd-rådet har 14 platser. Varje region representeras av en företrädare för ett större företag och en företrädare för ett mindre företag. Vd-rådet väljs på två år.