Säkerhetsskyddslagen ställer krav på byggbranschen – har du koll på vad som gäller?

Säkerhetsskyddslagen är under ständig förändring och lämnar få oberörda. För att upprätthålla Sveriges säkerhet och ett robust och motståndskraftigt samhälle ställs stora krav på privata och offentliga aktörer, inklusive byggbranschen. Känner du till de senaste reglerna och i vilken utsträckning din verksamhet omfattas av säkerhetsskyddslagen? Med en utbildning kan ni säkerställa att ni har rätt kunskaper.

Säkerhet och skydd har länge varit en viktig del i byggbranschen. I takt med en alltmer osäker omvärld är det viktigare än någonsin att skydda Sverige och dess säkerhetskänsliga verksamheter.

Säkerhetsskyddslagen reglerar förebyggande åtgärder som ska skydda Sveriges säkerhet. Det handlar bland annat om att skydda säkerhetsskyddsklassificerad information, energiförsörjning, telekom, finansiella tjänster, livsmedel och vattenförsörjning, men även samhällsbyggnad.

Flera branscher påverkas

Säkerhetsskyddslagen ställer krav på säkerheten inom ett flertal verksamheter, inklusive energisektorn samt bygg- och fastighetsbranschen. Dessa krav gäller för alla verksamheter som i någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det är därför viktigt att känna till i vilken utsträckning din verksamhet omfattas och hålla koll på de senaste bestämmelserna.

Eftersom säkerhetsskyddslagen är under ständig förändring och revidering är det viktigt att hålla kunskaperna uppdaterade för att kunna agera i enlighet med rådande regler och bestämmelser. Den 1 december förra året trädde nya regler kring säkerhetsskydd i kraft, där kraven på privata verksamheter har skärpts. Berörda myndighetsorgan har även getts befogenheter att utfärda vite till företag och organisationer som inte sköter frågorna på rätt sätt.

Från den 1 mars 2022 tillkom dessutom ytterligare en rad förändringar som är viktiga för byggbranschen att hålla koll på, denna gång i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1). Förändringarna innefattar väsentligt högre krav på den fysiska säkerheten. Det handlar bland annat om intrångsdektektering, rutiner för skydd mot införande av olämpliga föremål eller utrustning, samt särskilda utrymmen för samtal om klassificerade uppgifter.

bild

Har din verksamhet rätt kunskaper?

För att förstå och agera i enlighet med aktuella krav gällande säkerhetsskydd krävs kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling. För dig som arbetar med säkerhetsskydd finns dessutom lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet. På SSF Stöldskyddsföreningen har vi därför tagit fram våra utbildningar inom säkerhetsskydd: Säkerhetsskydd basutbildning och vår fördjupande och kompetenshöjande utbildning. Utbildningarna erbjuds som öppna utbildningar eller kan skräddarsys för att anpassas till er specifika verksamhet och behov.

Utbildningen Säkerhetsskydd Bas är för dig som på något sätt kommer i kontakt med frågor rörande säkerhetsskydd i din nuvarande roll, eller vill få en övergripande förståelse för ämnet. Under en dag får du som deltagare en god, övergripande inblick i vad säkerhetsskydd handlar om.

Utbildningen lämpar sig därför särskilt för nuvarande eller blivande säkerhetschefer och säkerhetsskyddschefer, som dagligen kommer i kontakt med säkerhetsfrågorna och lagstiftningen. Kanske arbetar du med personalfrågor eller är leverantör, konsult, säljare eller

projektledare av säkerhet? Då kan det vara en bra idé att öka kunskaperna. Under utbildningen Säkerhetsskydd fördjupning får du ingående förståelse och kunskap om kraven i lagstiftningen, betydelsen av centrala begrepp, säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsåtgärder samt kännedom om säkerhetsskyddad upphandling. Efter utbildningen har du fått en stabil grund att utgå ifrån för att påbörja eller utveckla verksamhetens systematiska säkerhetsskyddsarbete. Vill du veta mer om SSF Stöldskyddsföreningens utbildningar eller kanske anmäla dig till en av höstens utbildningar i säkerhetsskydd? Besök vår hemsida och kontakta oss idag!

bild