LINK Arkitektur gestaltar Arctic Center of Energy

LINK Arkitektur har utsetts som arkitekt för den moderna och hållbara byggnaden där Arctic Center of Energy ska ha sin hemmahamn. Foto: Jonas Westling

Arctic Center of Energy ska bli ett världsledande kompetenscenter som påskyndar elektrifieringen av samhället. Bakom satsningen står Northvolt, Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, RISE och Skellefteå kommun. LINK Arkitektur har utsetts som arkitekt för den moderna och hållbara byggnaden där Arctic Center of Energy ska ha sin hemmahamn.

– Det känns spännande att påbörja arbetet med Skellefteås nya landmärke, i samverkan med PEAB och LINK. Båda aktörerna visar på hög insikt kring att tänka utanför boxen och samtidigt kunna uppnå våra högt satta mål för projektet. LINK passar bra in i detta projekt när de räknas som en av de ledande arkitekter inom labb- och forskningsmiljöer med flertalet referensprojekt, berättar Kenneth Lindén, projektchef Skellefteå kommun.

I Skellefteå pågår just nu en större samhällsutveckling. Som ett led i det har kommunfullmäktige fattat ett investeringsbeslut för ett nytt kompetenscenter. Peab har anlitats som entreprenör och LINK Arkitektur som arkitekt för den första fasen, med ambition och avsikt att ta projektet hela vägen i mål. Arctic Center of Energy (ACE) blir en mötesplats för forskning, utbildning och labbmiljöer samt testbädd för framtidens lösningar inom elektrifiering. Det nya kompetenscentret ska ha sin hemmahamn vid älven och blir ett nytt landmärke i staden. Hållbarhet står naturligtvis högt på agendan och byggnaden ska NollCO2-certifieras. Inom väggarna kommer det att rymmas kontors- och mötesplatser, utbildningsmiljöer och testmiljöer för att bygga kunskap för den gröna omställningen. Målet är att sprida kunskap såväl lokalt som globalt.

Ett starkt arkitektteam

LINK Arkitektur har satt samman ett starkt arkitektteam som kombinerar god lokalkännedom med expertis inom klimatsmart byggande, digital utveckling och arkitektonisk gestaltning. Nyligen lanserade de sin digitala hållbarhetskompass – ett dialogverktyg för att ringa in de åtgärder som ger störst effekt i relation till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Därtill är arkitektkontoret ledande inom digital utveckling och kan med integrerade verktyg höja nivåerna inom såväl hållbarhet som effektivitet och arkitektonisk kvalitet.

Den klimatsmarta förskolan Hoppet, NollCO2-certifierade Lidl-butiken i Visby och ZEB-laboratoriet i Trondheim är några av de spjutspetsprojekt som arkitektkontoret står bakom.

– Vi är väldigt glada och oerhört peppade över att få vara med att skapa en byggnad som denna. Med stark innovationskraft, hållbarhetsexpertis och lång närvaro i regionen ser vi fram emot ett riktigt bra samarbete med alla deltagande aktörer, säger Anna Lundberg, regionchef på LINK Arkitektur.

Byggnaden planeras att stå klar vid årsskiftet 2025/2026.