Kostnaderna inom byggbranschen fortsätter att stiga

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Kostnaderna inom byggbranschen fortsätter att stiga enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. - Tidigare var det byggmaterialen som var den stora kostnadspådrivaren. Nu har detta växlat över till byggherrekostnaderna – vilket innebär att det främst är räntehöjningarna som gör att den rekordhöga byggkostnadstakten bibehålls, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Byggherrens kostnader har ökat med 47,8 procent i årstakt medan entreprenörers kostnader ökade med 10,1 procent. Enligt SCB är nuvarande kostnadsökning den största ökningen i årstakt sedan 1974.

- Det är ett bistert läge i bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Deremar. 

Källa: Byggföretagen