Veidekke bygger sportanläggning mellan Liljeholmen och Midsommarkransen

Foto: På gränsen mellan Liljeholmen och Midsommarkransen växer ett nytt centrum för utbildning och idrott fram. Veidekke kommer på totalentreprenad uppföra tre fullstora idrottshallar på uppdrag av Nystad som ska stå klara hösten 2024. 

På gränsen mellan Liljeholmen och Midsommarkransen växer ett nytt centrum för utbildning och idrott fram. Veidekke kommer på totalentreprenad uppföra tre fullstora idrottshallar på uppdrag av Nystad som ska stå klara hösten 2024. Entreprenadsumman uppskattas till cirka 215 mkr och produktionen påbörjas under våren.

Sportanläggningen är en del av Nystads utveckling på fastigheten där Veidekke tidigare även fått i uppdrag att uppföra en grundskola för ca 1000 elever.

- Vi är glada att ha tecknat entreprenadavtal med Veidekke och därmed kunna påbörja byggnationen av tre nya fullstora idrottshallar med Idrottsförvaltningen som hyresgäst. Det här kommer bli Stockholms finaste idrottsanläggning och den är framförallt till för stadens barn och ungdomar, säger Niklas Skerfving, Projektchef på Nystad.

Den nya idrottsanläggningen på 8100 kvm kommer gå under namnet Tellusborgshallen och nyttjas av både skolverksamheter och föreningsliv. Utöver idrottshallarna inrymmer anläggningen även funktioner som rörelserum, café, omklädningsrum och personalutrymmen.

- Vi är mycket glada över att ha tilldelats den här entreprenaden och ser fram emot att få uppföra den här fina anläggningen. Segmentet samhällsfastigheter är prioriterat för oss och det här visar att vi är en konkurrenskraftig byggare inom hela den kategorin, säger Linus Wåhlin, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm.

Byggnaden har en tydlig miljöprofil – med både sedum och solcellsanläggning på taket - och kommer certifieras enligt Miljöbyggnad.