Efterfrågan på nybyggda bostäder sjunker drastiskt i Skåne

Efterfrågan på nybyggda bostäder sjunker drastiskt i Skåne. Foto: Region Skåne

Lågkonjunkturen slår hårt mot skånska hushålls möjlighet att flytta in i nyproducerade bostäder. Trots att befolkningen växer och behovet av bostäder är stort, har efterfrågan på bostäder sjunkit drastiskt. Det riskerar att försämra bostadsmarknaden.

En ny rapport från Region Skåne visar att 5 400 nya bostäder kunde efterfrågas under 2022, en minskning med 35 procent jämfört med 2021 då motsvarande siffra låg på 8 300. Minskningen beror på att hushåll och bostadsbyggare i nuläget är pressade av höga inflationsnivåer, höga energi- och byggkostnader samt stigande räntor. Och minskningen är mest påtaglig för bostadsrätter där efterfrågan halverats enligt beräkningarna.

Skåne fortsätter att växa

Samtidigt fortsätter Skåne att växa och under 2022 ökade befolkning med närmare 12 000 personer. Totalt behöver det skapas 7 800 nya bostäder om året framöver för att varje nytt hushåll ska få en bostad. Det finns således ett stort glapp mellan köpkraftig efterfrågan och behovet av nya bostäder.

– Efterfrågan på nyproduktion styr i stor utsträckning hur många nya bostäder bostadsbolagen vill bygga. Den främsta anledningen till minskningen i efterfrågan på bostadsrätter och småhus är den jämförelsevis höga räntenivån. Om räntan inte skulle ha höjts, utan legat kvar på samma nivå som för 2021 skulle den totala bostadsefterfrågan uppgått till nästan 9 900 bostäder. Även höjda avgifter till bostadsrättsföreningar bidrar till 2022 års låga efterfrågan. Om glappet mellan efterfrågan och behov håller i sig kommer det bland annat leda till ökad trångboddhet, säger Sara Mikkelsen, samhällsanalytiker i Region Skåne.

Priser på bostadsrätter och småhus väntas falla

Priser på bostadsrätter och småhus väntas falla med 27 respektive 22 procent under 2023, jämfört med toppnoteringar 2021/2022. Trots lägre bostadspriser väntas köpkraftig efterfrågan fortsätta att minska under 2023–2024 till cirka 4 500 bostäder om året. De negativa effekterna av stigande räntor och lägre realinkomster överstiger effekterna av fallande priser i prognosen för bostadsefterfrågan.