Nacka Grace - byggs med K-Prefabs betongstomme

Foto: Wallenstam

I centrala Nacka uppför Wallenstam ett kvarter bestående av 169 hyreslägenheter och 12 lokaler. K-Prefab levererar betongstommen till detta nya kvarter som byggs i 1920-talsklassicistisk stil.

K-Prefabs kund och entreprenör i projektet är Noccon AB. Husen i kvarteret Nacka Grace blir 6 våningar och 2 garageplan. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver 3.1.

En viktig faktor i valet av stomleverantör, menar Wallenstam är att K-Prefab tillhandahåller klimatförbättrad betong.

- Vårt stomkoncept Hållbara hem består av standardiserade komponenter som ger ett effektivt och fuktsäkert byggande där alla delar monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Du får en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll och en energieffektiv betongstomme som uppfyller höga miljökrav, säger Mattias Bagge, Regionchef Öst K-Prefab AB

Montage av betongstommen startar i april. Inflyttning beräknas ske under 2024.