Girjegumpi: The Sámi Architecture Library

Girgegumpi by Joar Nango i Jokkmokk (2018). Photo: Astrid Fadnes

I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp frågor som är relevanta for arkitektur som skapas av urfolk. Joar Nango med flera, presenterar i den nordiska paviljongen på den 18:e internationella arkitekturbiennalen i Venedig, Girjegumpi: The Sámi Architecture Library, som är en struktur, kunskapskälla och social plattform for samisk arkitektur. Den nordiska paviljongen representerar officiellt Finland, Norge och Sverige genom Finlands Arkitekturmuseum, Nationalmuseet i Norge och ArkDes, Sveriges nationella centrum for arkitektur och design.

bild
Joar Nango på Nordiska paviljongen i Venedig. Foto: Knut Åserud (2022)

Girjegumpi är en fysisk form av de samtal och den forskning som Joar Nango initierat under de drygt tjugo år han varit verksam i skärningspunkten mellan arkitektur och konst. Som ett mobilt, kollektivt bibliotek har projektet ständigt utvecklats och utvidgats på sin resa till nya platser, såval i Sapmi som i övriga Norden. Resan har lett till flera samarbeten, bland annat med konstnärer och hantverkare så som Katarina Spik Skum, Anders Sunna, Ken Are Bongo och Anders Rimpi.

bild
Foto: Laurian Ghinițoiu (2023)

Hjärtat i Girjegumpi är det arkiv som innehåller 500 böcker, allt från rariteter till samtida titlar, som alla behandlar frågor om samisk arkitektur och design, aktivism, traditionell och traderad byggkunskap och dekolonisering. Arkivet har även många andra funktioner och beståndsdelar. Det innehåller illustrationer, materialprover, designdetaljer och upphittade föremål. Girjegumpi fungerar också som en social plattform för olika grupper, det agerar som ett läsrum for enskilda studier och reflektion. Som ett kritiskt konst- och arkitekturprojekt bygger arkivet en plats for urfolkets tankar.

bild
Photo: Astrid Fadnes.

Girjegumpi är ett nomadiskt, levande designprojekt som lyfter vikten av urfolkens kunskaper i dagens samtal om arkitektur: Att arbeta kollaborativt, byggnadstekniker, användningen av naturresurser i ett snabbt föralderligt klimat, nytjandet av lokala material i processen och ett respektfullt närmande till landskapet och naturen. Girjegumpi sätter ljuset på arkitektens position i en riktning mot en mer flerdimensionell förståelse av världen.

Den nordiska paviljongen, som ritades av Sverre Fehn 1962, var tänkt att ge uttryck for ett gränsoverskridande nordiskt samarbete. I detta sammanhang bjuds en internationell publik in till Girjegumpi for att fortsatta bygga kunskap, samarbete och solidaritet som rör sig över nationella gränser.