SGBC släpper sin årliga Novus-studie

Lotta Werner Flyborg, vd SGBC. Foto: SGBC

Nu släpper Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC) sin årliga Novus-studie över svenskarnas kunskap och attityder om hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen.

Svenskarnas oro och besvikelse över politikernas bristande engagemang inom hållbart byggande är tydlig – en klar majoritet (59 %) anser att våra politiker inte tar sitt ansvar för sektorns omställning. Samtidigt är 52 procent oroade över att hållbarhetsarbetet stannar av på grund av rådande säkerhetsläge.

Rapporten Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschen visar att 82 procent av svenskarna ser sig som miljömedvetna och de ökade elpriserna återspeglas tydligt i resultatet då nära tre av fyra svenskar (73 %) är oroade över energikostnaderna.

Koldioxidutsläpp rankas som det viktigaste hållbarhetsområdet för svenskarna. Men fyra av tio (44 %) anser att det saknas tillräckligt med stöd för privatpersoner och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för att minska bostäders klimatpåverkan.
”Årets Novus-undersökning visar svart på vitt en ökad oro bland svenskarna över att vår osäkra omvärld saktar ner omställningen. Det är extremt viktigt att både vi i branschen och våra politiker prioriterar hållbarhetsfrågan även i utmanande tider som nu,” säger Alexandra Kriss, chef kommunikation och medlem SGBC.

Undersökningen har för tredje året i rad genomförts av Novus på uppdrag av SGBC. Syftet är att undersöka allmänhetens kunskap och attityder kring miljö- och klimatfrågor inom samhällsbyggnads, bygg- och fastighetssektorn.

bild
Alexandra Kriss, chef kommunikation och medlem SGBC. Foto: SGBC

Ökad oro över att klimatet inte prioriteras

Nära sex av tio (57 %) är oroade över att svenska politiker inte styr över hållbarhetsfrågor. Dessutom är 52 procent oroade över att hållbarhetsarbetet stannar av på grund av det rådande säkerhetsläget i Europa – en ökning med 10 procentenheter från föregående år.

”Den senaste IPCC-rapporten visar att det är skarpt läge för klimatomställningen just nu. Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av Sveriges negativa utsläpp. Samtidigt ser varken vi som organisation, eller majoriteten av svenska folket enligt vår Novus-undersökning, att hållbarhet inom sektorn får det fokus det förtjänar. Här behövs bättre förutsättningar och incitament från landets beslutsfattare om vi ska kunna närma oss våra gemensamma hållbarhetsmål,” säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

bild
Källa: SGBC

Sammanfattning av rapporten

  • Koldioxidutsläpp, fossilfrihet och social hållbarhet i topp när det gäller de viktigaste hållbarhetsområdena för svenskarna.
  • Sex av tio (59 %) tycker inte att politikerna tar sitt ansvar för hållbart byggande/förvaltning.
  • Nära sex av tio (57 %) är oroade över att svenska politiker inte styr i hållbarhetsfrågor.
  • Fyra av tio (44 %) anser att det inte finns tillräckligt med stöd för privatpersoner och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan av bostäder.
  • Nära tre av fyra är oroade över energikostnaderna (73 %).
  • Hälften av svenskarna (52 %) uppger en oro för avstannat hållbarhetsarbete på grund av rådande säkerhetsläge. Pensionärer (67 %) och äldre kvinnor är mest oroade (65-84 år 72 %). Majoriteten av de som inte är oroade är män.
  • Andelen som skattar sig själva som miljö och klimatmedvetna är 82 procent. Bland kvinnor 65-84 år är siffran så hög som 94 procent.
  • Kostnaden uppges som viktigast vid en eventuell renovering av bostad (39 %) därefter kommer elförbrukning/energieffektivisering (29 %) och material (13 %).

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Antal genomförda intervjuer är 1040 stycken i målgruppen ”svenska allmänheten” 18-84 år. Fältperiod april 2023. För mer information och fullständig rapport se bifogat underlag från Novus.