Byggnads välkomnar bostadsministerns inbjudan till möte om byggkrisen

Bild: Byggnads.

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) har bjudit in Byggnads och en rad andra aktörer i byggbranschen till möte om byggkrisen. Krismötet välkomnas av Byggnads som bland annat vill se ett återinfört och förstärkt investeringsstöd. Det skriver Byggnads i ett pressmeddelande. 

 

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

– Bättre sent än aldrig. Nu vill vi se verkstad från regeringen och att staten faktiskt tar ansvar för bostadsfrågan. Det måste bli verkstad direkt och kraftfulla åtgärder i höstbudgeten. Att luta sig tillbaka och tro att marknaden ska lösa allt har aldrig fungerat, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads har ett antal krav om Sveriges bostadspolitik som kommer framföras till ministern vid krismötet den 13 juni:

Det behövs blocköverskridande överenskommelser om långsiktiga statliga investeringar i bostadsbyggandet som ersätter det tidigare investeringsstödet. Vidare måste kommunerna ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och det kommunala planmonopolet upphävas:

  • Ställ krav på kommuner att frigöra byggklar mark i lämpliga områden.
  • Låt länsstyrelsen peka ut områden för bostadsbyggande
  • Förtydliga kommunernas ansvar i det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret
  • Ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med behovet, vite för de som ej bygger och bonus till de som bygger enligt angivna mål.
  • Korta handläggningstiderna.
  • Effektivisera Lantmäteriets arbete.