Ministern kallar till möte om byggkrisen

Marko Säävälä/TT: Bostadsminister Andreas Carlson (KD) kallar till sig flera byggaktörer för ett rundabordssamtal om lösningar på bostadskrisen. Arkivbild.

Ministerns tillkallande sker mot bakgrund av bland annat förra veckans SCB-siffror, som visade att bostadsbyggandet rasade med 50 procent i första kvartalet jämfört med samma period i fjol.

Det är den lägsta nivån på tio år.

Nu bjuder bostadsminister Andreas Carlson (KD) in flera aktörer inom bygg- och bostadsbranschen till ett rundabordssamtal om den akuta situationen.

Engagemanget inom branschen är stort och det finns en samsyn kring åtgärder ur ett längre perspektiv, säger han.

Ministern upprepar att flera av dagens problemen är strukturella, och nämner däribland behovet av byggbar mark, kommunal planberedskap och att lätta på regelverket.

Bland aktörerna finns Byggföretagen, Byggnads, HSB, Hyresgästföreningen, JM, PEAB och Svenska Bostäder.

Anna Broman, bostadspolitisk expert på branschorganisationen Byggföretagen, har länge påtalat behovet av att regeringen tillsätter en kriskommission.

Vi välkomnar den här inledande inbjudan, men hoppas verkligen inte att det bara stannar vid ett rundabordssamtal, utan det här förpliktigar också att man tar det vidare, säger hon.

Mötet kommer att äga rum tisdagen den 13 juni.