Spadtag för nytt polishus i Malmö

Foto: Specialfastigheter.

Specialfastigheter och Peab ska bygga ett nytt polishus i Malmö. Nyligen togs ett första spadtag av lokalpolisområdeschef Åsa Nilsson, Peabs vd Jesper Göransson, Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och vår egen vd Åsa Hedenberg. I samband med det genomfördes också en pressvisning av byggplaner och skisser.

Samarbetet för att uppföra ett specialanpassat polishus med höga säkerhetskrav som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet har pågått under flera år. Det nya polishuset planeras stå klart 2026 och blir en arbetsplats för omkring 460 medarbetare. 

Specialfastigheter kommer att äga huset och hyra ut det till Polismyndigheten under inledningsvis en 15-årsperiod, med start 2025/2026 då huset ska stå färdigt. Byggnadens placering blir i  närhet till polisens andra verksamheter på Långhusgatan vid Svågertorp.

– Specialfastigheter är ett fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Det är väldigt roligt att nu få använda vår kompetens för att bygga ett nytt hållbart och säkert polishus. Både Malmö stad och Polismyndigheten står inför en stor tillväxt och att nu äntligen få påbörja bygget av ett nytt polishus har varit efterlängtat. Det nya polishuset kommer att skapa rätt förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för malmöborna, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.