Chalmerister bygger bro under Göteborgs 400-årsjubileum

Foto: FotA/CSDC

Legendarisk brobyggartävling blir del av Göteborgs 400-årsjubileum I år blir Chalmers brobyggartävling en del av Jubileumsfestivalen i Frihamnen när Göteborg firar 400 år. Den 2 juni börjar studenterna bygga en bro i Frihamnen, en prototyp av en verklig gång- och cykelbro över vallgraven i Göteborg.

Under bygget kommer studenterna även att samla in fler idéer om var göteborgarna skulle vilja se sin nästa bro. Om ett par veckor, den 17 juni, kommer bron stå klar.

Sedan den första tävlingen 2007 har blivande framtida arkitekter och ingenjörer utmanat varandra i att skapa den bästa bron med utifrån både design och konstruktion. I år blir den årligen återkommande och studentinitierade tävlingen på Chalmers del av stadens 400-årsjubileum.

– Vår önskan med tävlingen är att inspirera andra att våga utmana sig själva och tänka utanför boxen. Vårt bygge i Frihamnen hoppas vi kommer kunna väcka intresse och starta en dialog runt en ny gång- och cykelbro i centrala Göteborg. Broar drar blickar till sig, de intresserar ofta människor med sin konstruktion och design. Därför är det extra roligt att bygget hamnar i blickfånget i Frihamnen i år, säger Tim Schüler, som ingår i Projektgruppen Jubileumsbron i Chalmers Structural Design Challenge.

Brotävlingen är unik i sitt slag i Sverige och ett uppskattat tillfälle för interdisciplinärt arbete för blivande arkitekter och ingenjörer. Den hjälper till att föra samman de fyra samhällsbyggande sektionerna på Chalmers och näringslivet och medverkan i tävlingen är en erfarenhet de tävlande har nytta av en lång tid in i yrkeslivet.

White Arkitekter har sedan många år stöttat tävlingen som en av huvudsponsorerna. Kajsa Sperling är arkitekt på White, ingår i juryn som bedömer broarna, och kommer att vara på plats för att stötta studenterna och samla in besökarnas tankar kring framtida broar, var de skulle vilja ha en bro och varför.

– Det behövs fler broar i Göteborg! Det är också ett av jubileets teman. Vi vill bidra till brobyggande i bokstavlig mening, men också bildlig mening – mellan studenter, staden, näringslivet och medborgarna. Samtidigt stöttar vi studenterna i drömmen om en fullskalig bro över vallgraven på sikt, säger Kajsa Sperling.

Under jubileumsfestivalen kan nyfikna besökare lära sig mer om vilka sorters broar som finns, och även bygga en egen bro med hjälp av ett paket spagetti, en limpistol och maskeringstejp och tävla om en guidad tur av Hisingsbron.

Om Jubileumsfestivalen och Prototyp Göteborg
Göteborg firar 400 år och Jubileumsfestivalen är starten på en tre månader långt födelsedagsfirande. Festivalen äger rum den 2–5 juni i Frihamnen med tre scener, brett program, prova på-aktiviteter, stort utbud av mat och fri entré för alla.