Byggföretagens nya utbildning ”Sund konkurrens online”

Claes Thunblad, affärsutvecklingschef och nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Nu släpps Byggföretagens nya utbildning ”Sund konkurrens online” fri till alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn. Utbildningen ger kunskap, kompetens och konkreta råd och tips som minskar risken för fusk och oegentligheter. Därmed skapas förutsättningar för framgångsrika, sunda och säkra byggprojekt.

-Ökad kunskap och kompetens inom området sund konkurrens bidrar till att få bort oseriösa aktörer från byggmarknaden och att driva affärer mot de schyssta byggföretagen. Det här är kunskap som behöver spridas till fler. För att kostnaden inte ska vara ett hinder känns det självklart att ge alla fri tillgång till vår utbildning för sund konkurrens, säger Claes Thunblad, affärsutvecklingschef och nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Utbildningen riktar sig till samtliga aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn. Den är framtagen av experter inom juridik och inom sakområdet sund konkurrens, i samverkan med myndigheter, bygg- och anläggningsbolag, myndigheter, fack och arbetsgivareorganisationer.

Sund konkurrens online lanserades tidigare i år till Byggföretagens medlemsföretag och har tagits emot väldigt väl. Utbildningen ger konkret och enkel vägledning i ganska krångliga frågor om lagar, regler och bestämmelser. Innehåll är indelat i åtta olika moduler med efterföljande frågor:

•    Sund konkurrens – bakgrundsbeskrivning
•    Råd och tips innan du tecknar ett avtal
•    Aktiv uppföljning under avtalsperioden
•    Systematisk kontroll för sund konkurrens
•    Anlita utländska företag och utländsk arbetskraft
•    Personalliggare
•    Affärsetik
•    Så jobbar du för sund konkurrens i din vardag

Utbildningen Sund konkurrens online beställs via Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Godkänd utbildning registreras på det personliga ID06-kortet för de som har ett sådant.