Norditek bygger unikt test- och kompetenscenter i Kungsbacka

Foto: Guillaume TECHER/Unsplash

Norditek utvecklar mobila anläggningar som förbättrar återvinningen av stora materialflöden i samhället som schaktmassor och byggavfall. Nu vill man bygga en unik anläggning i Kungsbacka för att snabba på utvecklingen av fler lösningar för det cirkulära samhället.

- Omställningen till ett cirkulärt samhälle kan inte vänta och vi jobbar hårt för att snabba på utvecklingen av fler lösningar som möter den ökande efterfrågan. Vårt mål är nu att bygga ett test- och kompetenscenter dit våra kunder, materialägarna, kan lämna in sina olika avfall och material för att testköra dem direkt. De kommer då att gå mycket snabbare från idé till testkörning i full skala. Vi är övertygade att detta kommer snabba på utvecklingen om en högra andel återvinning i samhället., säger Daniel Carlberg, vd på Norditek.

För att effektivisera återvinningen inom fler områden och med olika material är det avgörande att testa olika system, delkomponenter och hela anläggningar för varje typ av applikation. Norditek arbetar därför sedan många år med den så kallade Norditek-trappan. Tillsammans med kunder testas anläggningar på plats hos kund för att säkerställa rätt funktionalitet och uppskattad ekonomisk avkastning. Metoden säkerställer att investeringen blir lönsam på det sätt som definierats i diskussion med kunden.

I det nya test- och kompetenscentret kommer flertalet sådana tester att kunna göras direkt på plats med mycket stora besparingar för kunden och Norditek. Dessutom kommer tester att kunna göras på upptill en tiondel av kalendertiden för den normala tiden i den så kallade Norditek-trappan. I kompetenscentret kommer utbildning för kunder och andra beslutsfattare att hållas, för att lära ut om möjligheter som snabbar på omställningen. Utbildning för operatörer är också viktigt för att optimera befintliga anläggningars kapacitet. Den nya anläggningen kommer även att omfatta huvudkontor, verkstad samt utrustningslokaler.

- Testcentret är det verkligt unika med den här anläggningen där alla återvinningsteknologier samlas på ett ställe. Idag måste måste testmaterial för vissa projekt exporteras för att sedan återsändas till Norditek igen för analys. Enbart tillståndsprocessen för export tar idag upp till 6 månader. I vårt testcenter kommer vi ha möjlighet att testköra material tillsammans med våra kunder för analys och ROI i realtid. Projekt som tidigare tagit många månader kommer nu att utvärderas på några dagar eftersom vi nu får möjlighet att testköra allt material på en och samma gång. Testresultatet gör att en optimerad lösning för fullskalig produktion kan etableras betydligt snabbare till kund, säger Daniel Carlberg.

Beslutet om markanvisning kommer inom kort att fattas formellt av Kungsbacka kommun och Elinor Filipsson som är Näringslivschef välkomnar satsningen.

Idag är vi extra glada att välkomna ännu ett företag in på Duvehed industriområde. Norditek blir ännu ett exempel på tillverkande företag i Kungsbacka med stort fokus på utveckling och med tydlig inriktning mot hållbarhet, säger hon.

Kostnader för hela projektet uppskattas till cirka 35 miljoner kronor och kommer att finansieras via bolagets eget kassaflöde och bankfinansiering. Projektet kommer över tid att förbättra lönsamheten i bolaget genom en mer kostnadseffektiv organisation samtidigt som rörelsekapitalbehovet minskar signifikant då maskiner och anläggningar i Norditek-trappan får en betydligt snabbare genomloppstid. Det ger också möjlighet till bredare och mer effektiv kundbearbetning vilket kommer skynda på tillväxten ytterligare. Testcentret kommer också ge ett ännu bättre underlag till kundernas investeringskalkyler rörande Norditeks anläggningar.

Projektet beräknas att färdigställas under Q3/Q4 2024.