Byggstart för nya hyresrätter i Trångsund, Stockholm

Illustration: Liljewall

Nu tar Huges ett spadtag för byggnationen av 125 nya lägenheter med närhet till Trångsunds centrum. Under året har markarbeten utförts och ett tillhörande parkeringsdäck har byggs på fastigheten och som färdigställs under hösten.

Miljö i fokus

– Om två år är platsen hem för hundratals personer! Dessa 125 hyresrätter är ett viktigt bidrag till allmännyttan. Miljön är i fokus, som alltid när vi bygger nytt och rustar upp våra fastigheter. Det här huset kommer klara framtidens utmaningar vad gäller hållbarhet, säger Karin Strömberg Ekström, vd på Huge.

Byggnaden ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 3.2. I Miljöbyggnad jobbar man med 15 olika indikatorer, till exempel energianvändning, ljudklass samt dagsljus. Huset byggs med målet silver.

På taket kommer solpaneler monteras. Förväntningen är att solpanelerna kommer generera 45 000 kWh/år, vilket skulle täcka drygt 60 procent av totala fastighetselen under ett år.

bild
Illustration: Liljewall

Klart om två år

Husen kommer omfatta totalt 125 lägenheter på 34−94 kvadratmeter med öppen planlösning där alla lägenheter har balkong eller fransk balkong. Lägenheterna inreds med moderna materialval och ljusa färger.

– Det känns väldigt roligt att vi snart är klara med parkeringsdäcket och kan påbörja arbetet med hyreslägenheterna, som planeras vara klara för inflyttning hösten 2025, säger Disa Roxner, projektledare på Huge.

Invid fastigheten står en drygt 600 år gammal naturminnesmärkt ek som kommer att skyddas, av en nedfallen gren ska det bli ett insektshotell dagen till ära.