Mölndals nya Forsebro invigd

Forsebron är invigd. Foto: Inhouse Tech

Nyligen invigdes och öppnades den nya Forsebron över Mölndalsån vid Gamla torget i Mölndal. Bron är en del av Mölndals stads projekt med åtgärder för att förbättra flödeskapaciteten i Mölndalsån genom Forsåkersområdet.

Den nya bron som ersätter en gammal bro som var byggd på samma plats, är bredare och förbättrar därför framkomligheten för såväl gång- och cykeltrafikanter som för bussar, som tidigare hade problem att passera bron utan att det blev konflikt med mötande trafik. Den gamla bron revs i september 2022, vilket har inneburit att passagen över Möldalsån har varit stängd för de boende i området i ett år.

Trots regn var Mölndalsborna där för invigningen och bron förvandlades till en mötesplats, precis som den en gång i tiden varit. Kommunen bjöd på ett tre timmar långt program med underhållning.