ByggArvid satsar för att övervinna utmaningarna

Emanuel Elofsson, Ida Hallagård, Peter Ströberg, Simon Degerman, Per Walfridsson Foto: ByggArvid

Byggbranschen står inför tuffa utmaningar, men istället för att bromsa och avvakta, har ByggArvid valt att satsa och förhoppningsvis gasa sig ur svackan. Företaget har under en tid anpassat sig till marknadens behov genom att öka sin närvaro inom industri- och lagerproduktion. Denna strategi ligger till grund för ByggArvids senaste steg, där tre nyckelrekryteringar har gjorts för att stärka företagets position.

En Framtid i Tillväxt

Många av ByggArvids kollegor inom byggbranschen arbetar hårt för att hantera de påverkningar som lågkonjunktur, inflation, ränteläge och andra påverkande faktorer har medfört. Även ByggArvid själva känner starkt av effekterna, men ByggArvid har valt strategi. Istället för att vänta på bättre tider har företaget bestämt sig för att skapa dem. För att stärka sin position och möta de utmaningar som branschen står inför, har ByggArvid genomgått en omorganisering samt rekryterat kollegor som ska komplettera och förstärka företagets team och arbete framåt.

Nyckelpersoner för Framtiden

En betydande förändring i ByggArvids organisation är skapandet av en helt ny tjänst: "Affärs- och marknadschef". Den tidigare entreprenadchefen, Per Walfridsson, kommer att spela en central roll i att stärka företagets marknadsposition och utveckla nya affärsmöjligheter. Emanuel Elofsson, har nu tagit över rollen som entreprenadchef. Emanuel har tidigare haft tjänsten som arbetschef och har stor kompetens och förmåga att leda och driva projekt till framgång.

För att matcha företagets omorganisation har företaget har också rekryterat tre viktiga personer i ledande befattningar:

  • Simon Degerman har anställts till arbetschef och kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa kvalitet och effektiv projektledning. Senast kommer Simon från Hökerum Bygg som projektledare. Simon kommer bidra till ByggArvids varierande projekt med erfarenheter och ett stort engagemang.
  • Peter Ströberg och Ida Hallagård har blivit anställda till arbetsledare och kommer att vara en viktig länk mellan projektledning och arbetskraft, och se till att projektet genomförs enligt plan

”Vi tror starkt på att vår omorganisation samt att våra nyrekryteringar kommer att komplettera vårt team och bidra till att vi fortsätter att leverera högkvalitativa projekt till våra kunder," fortsätter VD Elisabeth Dahlgren. "Vi har valt att agera proaktivt i den nuvarande utmanande marknadssituationen och satsa på att utöka vår kompetens och kapacitet inom industri- och lagerproduktion för att stå fler och starkare när vinden väl vänder."