Fastighetsägarnas tävling om bästa energiuppföljningssystem vinns Momentum Energi

Några av medlemmarna i teamet bakom vinsten från Momentum Energi: Marcus Wilkens, Thomas Sommar, Märta Falck och Henrik Schött. Foto: Momentum

När Fastighetsägarna presenterade vinnaren av tävlingen om marknadens bästa energiuppföljningssystem den 14 september fick Momentum Energi högst poäng i samtliga sex kategorier – Användarvänlighet, Energi och miljö, Effekt, Avvikelse, Ekonomi och Data. I juryn ingick representanter från nio av Sveriges ledande fastighetsbolag, såsom Castellum, HSB och Stena Fastigheter.

Smarta och användarvänliga system för energi- och effektövervakning är en grundförutsättning för att fastighetsägare effektivt ska kunna följa upp energianvändningen och minska sina byggnaders klimatavtryck. De används dessutom för att öka medvetenheten och bidrar till att uppnå klimat-, hållbarhets-, och energieffektiviseringsmål.

I oktober 2022 tog Fastighetsägarna initiativ till en tävling, finansierad av Energimyndigheten, för att utse marknadens bästa energiuppföljningssystem. Av 14 anmälda tävlande var det endast tre leverantörer som gick till final.

– Det är en enorm kvalitetsstämpel från Sveriges fastighetsägare att Momentum Energi utsetts till den bästa produkten i branschen i konkurrens med andra systemleverantörer, säger Märta Falck som är affärsområdesansvarig. Vi har jobbat hårt med produktutvecklingen och visste att vi har en heltäckande och kompetent produkt. Men att få den här typen av utmärkelse från en branschjury är såklart något som vi är otroligt stolta över.

En av framgångsfaktorerna är enligt Märta det uttalade fokus på användarvänlighet och visualisering som är ledstjärnan i arbetet för att systemet ska vara smidigt att använda. Det är en utmaning att systemet ska upplevas enkelt utan att kompromissa med avancerad funktionalitet.

– Vår drivkraft är att hjälpa fastighetsägare minska sitt klimatavtryck och bidra till den cirkulära ekonomin, fortsätter Märta, från byggstart och genom fastighetens hela livslängd. På lång sikt finns naturligtvis stora värden att hämta hem, både för miljön och fastighetsägaren.

– Vårt arbete slutar inte med den här vinsten, tvärtom. Nu tar vi vidare utvecklingen utifrån de diskussioner vi haft med fastighetsägare under tävlingsperioden, för att hjälpa dem att bli än mer hållbara och minska sina klimatavtryck, avslutar Märta Falck.