Håll Nollan - för en olycksfri bygg- och anläggningsbransch

Bild: Vasakronan/TMRW/Dorte Mandrup

En rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i Sverige stannar upp för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation med fokus på att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. I år uppmärksammas hur kommunikation och dialog bidrar till en säkrare arbetsplats. Vasakronan krokar arm med flera olika entreprenörer och deltar med ett antal byggarbetsplatser i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

bild
Grev Tureplan. Bild: Vasakronan

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen – att ingen ska skada sig på en byggarbetsplats. Idag genomförs för fjärde året i rad en säkerhetspush. Syftet med säkerhetspushen är att skicka en stark och unison signal i hela byggbranschen att samarbete bidrar till att vi når visionen. Genom att lyfta goda exempel från vardagen och utbyta erfarenheter vill Håll Nollan uppmärksamma att samverkan över gränserna ger en bra säkerhetskultur och säkrare arbetsplatser.

bild
Lumi i uppsala. Bild: Vasakronan

– Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Genom kommunikation och nära dialog kan vi tillsammans med våra leverantörer hitta gemensamma lösningar för en god och säker arbetsmiljö. Vasakronan ställer hårda krav och målet för oss är detsamma som för Håll Nollan - alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.