Mörk prognos för bostadsmarknaden - Endast 23 600 bostäder planerade 2024

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Bostadsbyggandets negativa trend kommer att fortsätta nästa år. Enligt Byggföretagens konjunkturprognos kommer byggandet av 23 600 nya lägenheter och småhus att påbörjas under 2024. Detta står i skarp kontrast till Boverkets behovsanalys, som visar att det behövs 67 300 nya bostäder varje år fram till 2030. Bristen på bostäder ökar varje år när nybyggnationen minskar, enligt Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

 

Det är den stigande räntan som både driver byggherrarnas kostnader och minskar hushållens köpkraft. Byggföretagen räknar också med att styrräntan höjs till 4,25 procent innan räntan börjar sänkas under sommaren 2024.

- Investeringarna i nya bostäder är nere på samma nivåer som vid millennieskiftet. Vi befinner oss i en syrefattig tillväxtmiljö som kväver bostadsmarknaden, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

När det kommer till lokal och anläggningsbyggandet är bilden ljusare. De offentliga investeringarna i lokaler prognosticeras öka med elva procent under 2023 och ytterligare två procent under 2024. Även anläggningsbyggandet dras upp av till exempel de gröna satsningarna i norra Sverige. De privata anläggningssatsningarna prognosticeras öka med nio procent under 2023 och ytterligare sju procent under 2024.  

- Byggmarknaden är tudelad. Dels när det kommer till olika former av byggande. Dels mellan olika regioner. Bostadsbyggandet går som sämst där befolkningen är som störst. Därför bör offentliga beställare redan i dag ges möjlighet att styra mer resurser till upprustning av VA-system, elnät och annan infrastruktur. Det håller i gång byggbranschen när bostadsbyggandet sjunker, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Även om antalet varsel ökat kraftigt under hösten håller byggarbetsmarknaden än så länge emot krisen i bostadsbyggandet. Enligt Byggföretagen minskar sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen från 328 800 sysselsatta 2022 till 312 400 sysselsatta 2024.

- När byggbranschen bromsar in så smittar det av sig på fler branscher. Det finns också en risk att många byggnadsarbetare väljer att lämna för andra jobb. Därför krävs skarpa åtgärder för öka bostadsbyggandet snarast möjligt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Sammantaget bedömer Byggföretagen att Sveriges BNP minskar med -0,9 procent 2023 för att vända upp och öka med 0,5 procent 2024.