Klimat- och miljöministern öppnar historisk byggnad i Lund med fossilfritt stål

Photo: Ninni Andersson/Government Offices of Sweden.

Den 8 november 2023 kommer Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att besöka Lund för att inviga en industriell anläggning som har tillverkat fossilfritt stål med hjälp av HYBRIT-teknologin. Detta innovativa projekt har möjliggjorts genom samarbete mellan flera företag, inklusive Peab, SSAB, Ruukki Construction och Wihlborgs.

Det nya fossilfria stålet är av stor betydelse för Sveriges klimatomställning och är en viktig komponent för att nå landets klimatmål om nettonollutsläpp senast år 2045. Genom att använda svensk teknologi och produktion av fossilfritt stål kan Sverige även bidra till att minska utsläppen i de länder och företag som SSAB exporterar till. Detta exemplifierar hur svenska klimatsmarta produkter kan främja global klimatomställning genom export.

HYBRIT-teknologin är en innovativ ingenjörsteknik som har potentialen att drastiskt minska koldioxidutsläppen som är förknippade med ståltillverkning. Genom att använda denna teknik har en del av den nya industrianläggningen konstruerats med stål som är producerat med minimal miljöpåverkan.

Det är tydligt att Sverige försöker stå i framkant av klimatomställningen och använda teknologiska innovationer för att minska sina koldioxidutsläpp. Denna invigning markerar ett betydande steg framåt i arbetet med att skapa en mer hållbar och klimatsmart industri.

Invigningen kommer att äga rum på Sellerigatan 8 i Lund och kommer att inkludera deltagande från både lokala aktörer och klimatexperter. Det erbjuder en möjlighet att diskutera och belysa betydelsen av fossilfritt stål och teknologiska framsteg för att möta klimatmålen. Detta är ett viktigt exempel på hur forskning och industriellt samarbete kan bidra till att minska miljöpåverkan och stödja hållbar utveckling.