Ny metod ska minska betongens klimat avtryck

Nu ska betongen bli vänligare för klimatet. Företaget Master Builders har tagit fram en ny metod för att sänka klinkerhalten i betong, vilket innebär lägre utsläpp av koldioxid, och samtidigt hålla hög kvalitet på produkten.

Tillverkningen av klinker, huvudkomponenten i cement, innebär stora utsläpp av koldioxid (CO2). På en presskonferens berättade företaget Master Builders om en ny metod för att sänka klinkerhalten i betong och samtidigt hålla hög kvalitet på produkten.

Av: Anders Carlsson  |  Foto: Weber/Saint-Gobain Sweden AB

Klinker, huvudkomponenten i cement, bildas  genom att en blandning av finalen kalksten och lera bränns i ugnar vid en temperatur upp mot 1450 grader. Även om klinker bara utgör omkring 10  procent av den färdiga betongens volym, står den för omkring 90 procent av betongens CO2­utsläpp. 

ANDELEN KLINKER I BETONG KAN REDUCERAS PÅ TRE OLIKA SÄTT :

•    Genom att använda cementtyper där klinkerinnehållet redan är reducerat.
•    Genom att minska andelen konventionell cement.
•    Genom att ersätta en betydande andel cement med Kompletterande cement­material SCM:er (supplementary cementitous material).

De här åtgärderna kräver dock att vatten­ mängden minskas proportionerligt för att säkerställa både vattencementtalet och  önskade mekaniska egenskaper, vilket ofta inte är  möjligt eftersom eftersom betongens robusthet, bearbetningsbarhet och hållfasthetsutveckling påverkas negativt.

SÄNKTA CO2-UTSLÄPP
Enligt Master Builders kan företagets senaste innovation, en tillsats till cementen med  namnet MasterCO2re™, ta bort prestandaskillnaderna mellan betong med lågt klinkerinnehåll och standard betongblandningar. Samtidigt bidrar de till att sänka CO2­utsläppen vid cement­tillverkning genom att mindre klinker används i processen.

MasterCO2re™ bygger på något som Master Builders kallar ”Intelligent Cluster System­ teknik”.
 
Genom olika kemiska processer på molekyl­nivå sänks betongens vattenabsorbation, oönskade reaktioner som sker med andra cementtillsatser elimineras. Det går också att kontrollera de processer som sker vid cement­tillverkningen.

Intelligent Cluster System­teknik kan enligt Master Builders få bukt med betongens prestanda begränsningar genom att ge utmärkt flytbarhet även vid höga temperaturer och  möjliggöra enkel pumpning och applicering av betongen. ■