Kaminsky Arkitektur och JL Projektledning tar hem småkvarterstävling i Uddevalla

Kaminsky Arkitektur och JL Projektledning vinner markanvisningstävling med hållbara radhus på Sundsstrand, Uddevalla Illustration: Kaminsky Arkitektur

Kaminsky Arkitektur i samarbete med JL Projektledning har segrat i markanvisningstävlingen för småkvarter på Sundsstrand i Uddevalla, där 15 förslag tävlade i hård konkurrens. Förslaget innebär arton platsanpassade radhus där fokus ligger på hög boendekvalitet, hållbart byggande och vacker arkitektur. Genom optimalt utnyttjande av tomten har två småkvarter skapats. Hållbarheten sträcker sig till att uppfylla certifierat noll CO2-avtryck enligt Swedish Green Building Council.

bild
Bild: Kaminsky Arkitektur

Husen, konstruerade med trästomme, återspeglar detta även i sina fasader som är klädda i träpanel. Gårdsmiljön är avsedd som samlingsplats för olika aktiviteter som stödjer en socialt hållbar livsstil, med en central plats för permakultur odling och en gemensam grillplats i söderläge. Här kan grannar mötas för att odla, skörda, äta och dricka. För isolering förespråkas ett miljövänligt alternativ som ettårsgrödor som hampa eller halm. Dessa binder koldioxid snabbare än cellulosaisolering och användning av värdefullt trävirke till konstruktiva delar.

Fokus på återbruk har genomsyrat hela projektet.