NCC bygger reningsverk i Österåker

Bild: Skoog Arkitekter.

Nu står det klart att NCC får uppdraget av Roslagsvatten att bygga ett nytt reningsverk i Österåker som ska säkra avloppsreningen för kommunen samt Vaxholms stad. Arbetet utförs i en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

NCC ska på uppdrag av Roslagsvatten bygga ett nytt avloppsreningsverk intill det befintliga i Margretelund, Åkersberga. Förberedande arbete har pågått en längre tid och nu går projektet in i nästa fas. Det handlar om ett avancerat arbete med speciella markförhållanden, med djupa grundläggningsnivåer i en kustnära miljö.

– Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Det nya reningsverket, som kommer att klara avloppsreningen för lång tid framöver, stämmer in på alla de krav vi har när det gäller miljöhänsyn, ekonomi och teknik. Vi ser fram emot att samarbeta med NCC, som har stor erfarenhet av att arbeta med komplexa projekt inom inte minst VA, säger Christian Wiklund, vd Roslagsvatten.  

Reningsverket kommer att ha flexibilitet för framtida teknikutveckling och krav på rening och kretslopp. Det kommer att vara självförsörjande på el via solceller och energilagring, och anpassat för klimatförändringar och extremväder.

– Det här ett projekt där NCC kan använda sin unika kompetens inom vatten- och miljöteknik. Nu ser vi fram emot att hjälpa Österåker och Vaxholm att få ett reningsverk som möter framtidens krav och behov, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef, NCC Infrastructure.  

Det nya reningsverket ska stå klart och tas i bruk 2028 och året efter ska tillhörande personalbyggnad vara färdig. Affären orderregistreras i affärsområde Infrastructure i fjärde kvartalet 2023 och har ett ordervärde på cirka 1,2 miljarder SEK.