JSB Expanderar med nytt kontor i Uppsala

I höst expanderar bygg- och projektutvecklaren JSB Construction AB i form av ett permanent kontor i Uppsala och stärker därmed närvaron i mälardalsregionen. Etableringen ligger som en del i JSB:s övergripande tillväxtstrategi. Foto: JSB

Under hösten har JSB Construction AB, en framstående bygg- och projektutvecklare, genomförts och expansiv satsning genom att etablera ett permanent kontor i Uppsala. Detta steg är en strategisk del av JSB:s övergripande tillväxtstrategi och stärker företagets närvaro i mälardalsregionen.

JSB, som idag har över 350 anställda och en årsomsättning på över två miljarder, har nu etablerat sig i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Gävleborg. JSB Bostad, företagets affärsområde för bostadsproduktion, är aktivt i hela Sverige.

Under det senaste året har JSB uppnått flera projekt i Uppsalaregionen, inklusive Multihuset i Uppsala, Lillsidan skolan med tillhörande idrottshall i Enköping och nyligen Skyttelns förskola i Uppsala. Dessa projekt har skapats en stark grund och goda förutsättningar för att stärka JSB:s position ytterligare inom området. Företaget planerar att expandera sin organisation ytterligare det kommande året i takt med att nya projekt påbörjas.

– Genom att vara närvarande på plats kan vi erbjuda en ännu mer personlig och anpassad service, vilket kommer att öka kundnyttan avsevärt. Vi är fast beslutna att stödja och bidra till den fortsatta tillväxten och utvecklingen i Uppsala och dess omgivningar, säger Fredrik Leo, vd på JSB

JSB:s nya platskontoret är beläget på Anna Fabris gata 14 och omfattar en yta på 190 kvadratmeter i två plan. Lokalerna har under hösten anpassats efter företagets behov. JSB bekräftar att platskontoret nu öppnat och en invigning planeras under början av 2024.