Peab bygger äldreboende i Stenungsund för 188 miljoner kronor

Illustration: Peab

Peab har tilldelats kontraktet att bygga Hasselhöjden, ett särskilt boende för äldre i Stenungsund. Stenungsunds kommun är beställaren, och kontraktet har en summa på 188 miljoner svenska kronor.

Det nya äldreboendet på Hasselhöjden i Stenungsund, som Peab kommer att uppföra på uppdrag av kommunen, kommer att vara en fem våningar hög byggnad med totalt 104 lägenheter och personalutrymmen.

Rickard Persson, chef för sektor Socialtjänst i Stenungsunds kommun, ser fram emot projektet och beskriver det som ett efterlängtat tillskott till de befintliga äldreboendena i kommunen. Boendet kommer att erbjuda äldre en modern bostad i en relativt central och fin miljö.

Huset kommer även att inkludera kontorsutrymmen och rum för dagverksamhet, samt en takterrass på våning fem. Entreprenaden omfattar även omfattande markarbeten, inklusive inlastningsytor, parkeringsplatser, utemiljö och ett reservkraftverk.

Liselott Bergkvist, regionchef på Peab, uttrycker glädje över att delta i projektet och bidra till att skapa en trygg och trivsam miljö för äldre och personal i Stenungsund. Hon betonar att att bygga äldreboenden är en samhällsviktig uppgift som förbättrar livskvaliteten och tryggheten för äldre medborgare.

Uppdraget är en totalentreprenad med omedelbar byggstart, och projektet förväntas vara klart våren 2026. Orderanmälan gjordes under det fjärde kvartalet 2023.