Vista i Hyllie- blir en förebild för framtidens hållbara kommersiella fastigheter

Kontorshuset Vista byggs 250 meter från Hyllie tågstation och blir den första fastigheten tågresenärer från kontinenten ser när de anländer till Hyllie.

I den snabbväxande stadsdelen Hyllie i södra Malmö växer det innovativa kontorshuset Vista fram. Vista är ett storskaligt projekt som kommer att omfatta drygt 16 000 kvadratmeter kontor fördelat på 12 våningsplan. Fastigheten, som beräknas stå inflyttningsklar 2025, blir också en förebild utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Av: Annika Wihlborg | Illustrationer: EG Architects

 

b
Utmärkande faktorer för arkitekturen på Vista blir de fria utblickarna över Öresund, Malmö och det omgivande skånska landskapet.

Stadsdelen Hyllie, som ligger strategiskt placerad nära Öresundsbron och med Köpenhamn och Kastrups flygplats en kort tågresa bort, har på senare år växt med flera storskaliga kontorshus som blivit attraktiva, inte minst för internationella företag som värdesätter närheten till flygplatsen och Danmarks huvudstad. Hyllie håller på att utvecklas till en komplett stads­del med kommersiella verksamheter, butiker, restauranger, kontor, bostäder, arenor och parker.

Kontorshuset Vista, som byggs 250 meter från Hyllies tågstation, blir Wihlborgs hittills största och högsta kontorshus i Hyllie, ett nytt  landmärke i Malmö och den första fastigheten som möter resenärerna när tågen rullar in från kontinenten till Hyllie. Vista är ett pilot­projekt inom klimatneutralt byggande och del av branschinitiativet LFM30, vilket innebär att de innovationer som testas ska leda till kraftigt minskade koldioxidutsläpp. 

Åtta takterrasser av varierande storlek
Ambitionsnivån är hög för Vista, som kommer att bli trippelcertifierad genom Miljöbyggnad guld, NollCO2 och WELL. Ambitionen är att bli en koldioxidneutral byggnad med hjälp av flera innovativa lösningar. Vista har ritats av EGA, Erik Giudice Architects och blir en huskropp i etage med sammanlagt åtta takterrasser av varierande storlek.  

Mobilitetshubb längst ner i fastigheten 
Utmärkande faktorer för arkitekturen på Vista blir de fria utblickarna över Öresund, Malmö och det omgivande skånska landskapet. Utöver tolv våningar kontorslokaler som utformats för att kunna styckas upp till mindre enheter kommer Vista även att inrymma ett co­working  space, cykellounge, omklädningsrum med dusch­möjlighet samt ytor för handel och restauranger. 

Byggherren Wihlborgs Fastigheter, som med Vista bygger sin fjärde kontorsfastighet i  Hyllie, planerar även en mobilitetshubb i fastig­heten. Mobilitetshubben kommer att husera på  fastighetens fem nedersta våningsplan och erbjuda parkeringsytor för såväl bilar som cyklar. I mobilitetshubben planeras även för cykelverkstad, cykelpool, elbilsladdning, bilpool och biltvätt. ■

Faktaruta:

Projekt: Vista, Nybyggnation av kontorshus i Hyllie, Malmö

Byggherre: Wihlborgs Fastigheter. 

Totalentreprenör: Veidekke.

Arkitekt: EG Architects.