Niklas Sparw och Helena Hed tar plats i NCC:s koncernledning

Niklas Sparw och Helena Hed NCC. Foto: NCC

NCC har utsett nya ledare för två affärsområden. Niklas Sparw blir den nya chefen för NCC Building Sweden, medan Helena Hed blir chef för det nyligen bildade affärsområdet NCC Green Industry Transformation. Sparw, för närvarande divisionschef inom NCC, har över 25 års erfarenhet inom företaget och tillträder den 1 februari 2024. Han efterträder Henrik Landelius som går vidare till en roll utanför NCC.

Tomas Carlsson, VD för NCC, uttrycker förtroende för Sparws ledarskap och ser fram emot samarbetet. Sparw själv är säker på affärsområdets inriktning men erkänner behovet av att anpassa sig till förändringar i branschen och omvärlden.

Helena Hed, för närvarande VD för Projektengagemang, tillträder som chef för NCC Green Industry Transformation senast i juni 2024. Hon har en gedigen erfarenhet, bland annat från Sweco, och beskrivs av Tomas Carlsson som en driven och engagerande ledare som är väl lämpad för de stora och komplexa projekten som ingår i den gröna industriella omställningen.

Helena Hed själv ser med entusiasm på möjligheten att bidra till samhällsomvandlingen genom att bygga upp det nya affärsområdet med stöd av NCC:s erfarenhet och kompetenta medarbetare.

NCC Green Industry Transformation kommer att bli ett nytt affärsområde under 2024, där kompetens från hela NCC samlas för att driva stora projekt relaterade till den gröna industriella omställningen.