Dekra, Sweco och Tibnor vinner - Årets hållbara byggprojekt

Prisutdelning för "Årets hållbara byggprojekt", Återvinningsgalan 2023. Foto: DEKRA

Dekra, tillsammans med Sweco och Tibnor, har erhållit utmärkelsen "Årets hållbara byggprojekt" på Återvinningsgalan 2023. Projektet har resulterat i en imponerande klimatbesparing på 97 procent jämfört med nyproduktion av stål och har därigenom blivit ett föredöme inom hållbar byggsektor. Juryn från Recycling, arrangörerna av galan, betonade vikten av hållbarhet inom byggbranschen och lovordade vinnarna för att inte bara visa att återbruk är möjligt, utan också för att praktiskt implementera det på ett sätt som inspirerar andra att följa samma hållbara väg.

Ulla Zetterberg Anehorn, Teknik-ansvarig Svets på Dekra Industrial AB, uttryckte glädje över segern och betonade projektets betydelse. Genom ett pilotprojekt mellan Sweco, Tibnor och DEKRA undersöktes möjligheterna att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Det resulterande samarbetet har gett nytt liv åt stål från rivningen av svävarterminalen i Malmö genom att använda det i Henriksdals reningsverk i Stockholm. Inte bara har detta hållbara projekt reducerat klimatpåverkan avsevärt, utan det har också fått uppmärksamhet som ett tecken på ökat engagemang inom branschen för återbruk.

Foto
En banbrytande stålkonstruktion skapad av Dekra, Sweco och Tibnor, vinnare av Årets Hållbara Byggprojekt. Foto: Dekra

Ulla Zetterberg Anehorn poängterade miljöaspekterna av projektet och underströk att återbruket av stål bidrar till att spara naturresurser, minska utsläpp och energiförbrukning jämfört med nyproduktion. Dekra:s roll i projektet inkluderade inspektion, klassificering och demontering av befintligt stål från svävarterminalen i Malmö. Materialet transporterades sedan till Tibnors lager i Köping för provtagning, rengöring och framtagning av materialdeklarationer för försäljning på marknaden.

Pilotprojektet har en betydande roll i att främja en cirkulär ekonomi inom byggsektorn för att minska utsläpp och öppna upp för försäljning av återbrukat stål. Det har också banat väg för möjligheten att köpa återbrukat stål på samma sätt som nytt stål. En fortsatt utmaning framöver kommer att vara att öka medvetenheten inom branschen om möjligheterna att återanvända material vid rivning och nybyggnation.

Återvinningsgalan 2023 ägde rum den 30 november på Vasateatern i Stockholm och markerade erkännandet av innovativa och hållbara prestationer inom återvinning och hållbar utveckling.