Skanska tar sig an flygbränsleprojekt på LaGuardia Airport i New York

Arkivbild. Bild: Skanska

Skanska tar sig an nytt flygbränsleprojekt på LaGuardia Airport i New York för över en miljard kronor

Det internationella byggföretaget Skanska har säkrat ett avtal värt USD 113 miljoner, motsvarande cirka 1,2 miljarder kronor, med LGAFUEL LLC för att bygga LaGuardia Airport (LGA) Jet Fuel Transmission Systems-projektet i Queens, New York, USA. Detta projekt kommer att inkluderas i Skanskas orderingång för USA för det första kvartalet 2024.

Projektet kommer att innefatta konstruktionen av två parallella överföringsledningar för jetbränsle, vardera cirka 3 350 meter långa. Dessutom kommer arbetet att omfatta förstärkning av kanaler för el- och kommunikation, installation av ventilationstrummor under marken samt införandet av ett katodiskt skyddssystem för att förebygga korrosion på ledningarna. Modifieringar av LaGuardias befintliga infrastruktur ingår också i projektet.

Byggandet startade redan i januari 2024 och förväntas vara färdigt i maj 2026. Det här initiativet förväntas förbättra LaGuardia Airports överföringskapacitet för jetbränsle och stärka infrastrukturen för att möta de växande kraven på flygbränsle på flygplatsen.