Parmaco bygger förskolan Vitsippan i Norsborg

Bild: Parmaco.

Parmaco har tilldelats uppdraget att bygga en ny förskola i Botkyrka kommun. Förskolan Vitsippan, som kommer att omfatta cirka 2000 kvadratmeter, förväntas ha sitt montagestart redan under våren med en beräknad färdigställandetid i mitten av juli.

Botkyrka kommun har höga krav när det gäller effektiva och funktionella lokaler för förskolan, och Parmaco är redo att möta dessa krav. Enligt Ulf Uddsten, projektledare för Botkyrka kommun, är Parmacos förskolepaviljong anpassad för att tillgodose både barnens och skolans personals behov.

Byggnadsprocessen förväntas ta cirka 14 veckor från montage till överlämning, och förskolan Vitsippan beräknas vara klar för inflyttning till höstterminen.

Tony Ringdahl, regionchef för Parmaco Sverige, uttrycker sin tillfredsställelse över det framgångsrika samarbetet med Botkyrka kommun och betonar företagets stolthet över att leverera en kostnadseffektiv och väl anpassad byggnadslösning för förskolan.