Teknisk specialist blev Årets Brobyggare

Morgan Johansson, teknisk specialist vid Norconsult AB har utsetts till ”Årets Brobyggare 2023” Foto: privat
Morgan Johansson, teknisk specialist vid Norconsult AB har utsetts till ”Årets Brobyggare 2023” Foto: privat

”Årets Brobyggare 2023” är utsedd. Det skedde nyligen på Brobyggardagen, arrangerad av Brosamverkan, på Svenska Mässan i Göteborg. Äran och ett resestipendium på 50000 kronor tillföll Morgan Johansson, teknisk specialist vid Norconsult AB och adjungerad professor på Chalmers vid avdelningen för konstruktionsteknik inom området Tillämpad konstruktionsteknik. 

 

Ur prismotiveringen: ”Årets brobyggare har utmärkt sig genom att ha bidragit till utvecklandet av beräkningsmetodik för FE-modellering av armerade betongplattor såväl som för impulsbelastade konstruktioner, något som medfört att många ingenjörer hittat rätt nivå och fokus i dagens kraftfulla systemberäkningsverktyg. Rekommendationer som i dag blivit branschstandard.”

– FE står för finita element, ett sätt att räkna på strukturer som bland annat har använts inom både byggindustrin och flygindustrin. Det innebär i princip att du delar upp det du vill studera, en balk till exempel, i mindre delar. Sen har du olika smarta matematiska samband som förenklar det här. Du kan titta på en godtycklig form av struktur – godtyckliga laster helt enkelt, säger Morgan Johansson, och fortsätter:

– Det jag har jobbat med på olika sätt är att ta fram rekommendationer på hur det här ska användas och tolkas i praktiken. Resultaten som vi tog fram rekommenderas i dag av Trafikverket och tillämpas bland annat i brobranschen.

 

Morgan Johansson belönades också för att han ”är en av branschens främsta när det kommer till att ta fram lämpliga explosionslaster och impulsbelastning på vår infrastruktur”. 

– Jag disputerade på Chalmers och tog en examen 2000. Doktorandprojektet finansierades av det som hette Räddningsverket och i dag MSB. Det var så jag kom in på de här bitarna. Jag fortsatte sedan och tog fram broschyrer med beräkningsanvisningar när jag kom ut i verklighet och blev konsult.

 

Utmaningen var att kunna beräkna explosionslaster på ett enkelt sätt. Han fick fortsättningsvis finansiering av Räddningsverket/MSB.

– Jag har tagit fram hur man räknar på det här med papper och penna. Då kommer du ner på en mycket enklare nivå och får en överblick om vad du håller på med helt enkelt. 

 

I dagens oroliga värld med krig och sprängdåd har kunskap om explosioners inverkan på betongkonstruktioner hög aktualitet. 

– Det fanns ju en tid i Sverige där det inte ansågs bli krig. Men den som var ansvarig på Räddningsverket på den tiden insåg att det här är en kunskap som behövs. Och att det är någonting vi ska försöka bygga upp. 

 

Slutligen belönades Morgan Johansson för att ha handlett över 110 civilingenjörer i deras masterexamensarbeten ”och är en uppskattad mentor åt många som genom sitt engagemang sprider entusiasm för att lära, lösa problem och driva utvecklingen framåt”. 

– Jag har varit aktiv med det här i ungefär 25 år, ända sedan jag var doktorand. Flera av studenterna har nått höga befattningar och jag har till och med varit handledare åt min nuvarande chef. Jag brukar därför säga: Var snäll mot dina exjobbare, du vet inte om dom kommer bli dina överordnade.

Anders Carlsson