NCC bygger om Rimforsa skola i Östergötland

Fotograf: Fotograf.

 

NCC har tilldelats uppdraget att om- och tillbygga Rimforsa skola i samarbete med Kinda kommun, med planer på att förvandla den befintliga skolan till en modern och funktionell lärmiljö.

Ingress: NCC har fått i uppdrag av Kinda kommun att genomföra en om- och tillbyggnad av Rimforsa skola i Östergötland. Med en totalentreprenad värderad till cirka 150 MSEK kommer projektet att omfatta renovering av befintliga byggnader, rivning och nybyggnation för att skapa en anpassad och effektiv skolmiljö.

Brödtext: Rimforsa skola, som idag består av flera byggnader från 1950-talet och framåt, ska genomgå en omfattande förvandling för att möta dagens krav och behov. Projektet, som inkluderar 21 klassrum och tillhörande faciliteter för upp till 483 elever, kommer att omfatta både renovering av befintliga byggnader och nybyggnation i två plan. Bland de planerade förbättringarna ingår även upprustning och ombyggnad av utemiljön för att skapa en säker och stimulerande lärmiljö.

Ida Härnström från Kinda kommun kommenterar att projektet startat med gott samarbete och enighet kring utformning och kostnader, vilket resulterat i beviljat bygglov för att påbörja arbetet. Första steget, som innefattar rivning av en del av skolan för att ge plats åt den nya konstruktionen, markerar början på en spännande resa mot en förbättrad skolmiljö för elever och personal.

Jonas Leijon från NCC Building Sweden i Linköping uttrycker sin glädje över att ta nästa steg i projektet och påbörja byggnationen av Rimforsa nya skola. Han understryker vikten av att leverera en produkt som uppfyller kommunens krav på kvalitet, estetik och ekonomi.

Projektet, vars ordervärde registreras under första kvartalet 2024 och beräknas vara färdigt hösten 2026, förväntas bli ett betydelsefullt tillskott till skolmiljön i Rimforsa och möjliggöra för eleverna att studera i en modern och trivsam miljö.

Avslutning: Med NCC vid rodret för om- och tillbyggnaden av Rimforsa skola, ser framtiden ljus ut för elever och personal som väntar på en moderniserad och anpassad skolmiljö i Östergötland.