JSB inleder byggnation av äldreboende i Bergsjö

Illustration: JSB

JSB Construction AB och Nordanstig kommun har ingått ett avtal om totalentreprenad för att bygga ett nytt särskilt boende med 96 lägenheter för äldre och tillhörande faciliteter. Projektet har en beräknad kostnad på cirka 280 miljoner kronor.

JSB kommer att uppföra det nya särskilda boendet i Bergsjö, beläget väster om det befintliga boendet Sörgården i Nordanstig kommun. Den planerade byggnaden består av två sammanlänkade huskroppar på fem respektive sex våningsplan med ett genomgående atrium. Boendet kommer att erbjuda 96 boendelägenheter samt generösa gemensamma utrymmen.

Materialvalen fokuserar på hög kvalitet för både trivsel och minskade underhållskostnader. Fasaden kommer att prydas av rött tegel med dekorativa inslag, särskilt runt fönstren. Interiört inspireras designen av hälsingegårdar, med ljus ek för de inre snickerierna. Tapetmönster och schabloner, inklusive i taket, används för att skapa en känsla av igenkänning för de äldre.

Projektet planeras starta byggfasen i april 2024, med en förväntad färdigställande och överlämning av byggnaden våren 2026. Den totala byggytan uppgår till 9 983 kvadratmeter (BTA).