Konkursvåg inom byggsektorn - 227 bolag i januari

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Konkurserna inom byggsektorn fortsätter att öka. Under januari månad gick totalt 227 byggbolag i konkurs. Småföretag i storstadsregionerna verkar vara särskilt sårbara i den nedåtgående konjunkturen, enligt Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

Under hela 2023 ökade antalet konkurser till 1 725 byggföretag. Storstadslänen stod för 66 procent av dessa konkurser, där Stockholm ensamt stod för 39 procent.

Johan Deremar framhåller att byggmarknaden i storstadsregionerna är mer känslig för ränteförändringar. Under 2023 var antalet byggkonkurser på den högsta nivån sedan 1994 i fem län: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland och Skåne. Nittio procent av de företag som gick i konkurs hade färre än 10 anställda.

Enligt Deremar är småföretag känsliga för likviditetsproblem, och den minskade efterfrågan innebär att de har svårt att täcka sina löpande kostnader.

Antalet anställda som påverkas av dessa konkurser ökade med 44 procent, vilket resulterade i att 5 657 personer drabbades av byggkonkurser under 2023.

Johan Deremar påpekar att detta är det högsta antalet anställda som påverkats av konkurser inom byggsektorn sedan 90-talskrisen. Antalet konkurser inom byggindustrin ökade med 37 procent under 2023 jämfört med 2022.