Energiomställning i fokus - Sveriges Allmännytta presenterar kritisk rapport

Bild: Sveriges Allmännytta

Nu presenterar Sveriges Allmännytta en betydelsefull slutrapport som kastar ljus över den brådskande frågan om energieffektivisering i byggnader. Byggnader står för en betydande del av energianvändningen och bidrar därmed till klimatförändringarna. För att tackla detta har EU nyligen reviderat direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), vilket syftar till att främja energirenoveringar och övergången till förnybar eller fossilfri energi.

Rapporten, författad av Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta, och Patrik Johansson, IT-ansvarig, belyser både vikten och möjligheterna med energieffektivisering i byggnader. Den avslöjar även de betydande kostnaderna på 565 miljarder kronor som är förknippade med en fördubbling av energirenoveringstakten.

- Det är avgörande att dessa medel investeras på ett förnuftigt sätt för att förhindra betydande klimatpåverkan från framtida energirenoveringar, säger Björn Berggren. 

Sveriges Allmännytta uppmanar till innovation och efterlyser en rättvis och hållbar ekonomisk grund för klimatomställning och energieffektivisering.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, poängterar att föreslagna krav för energirenoveringar kan leda till högre hyror för fastighetsägare och hyresgäster, särskilt om energirenoveringar måste genomföras innan planerad renovering.

Rapporten identifierar flera utmaningar och faktorer som påverkar energirenoveringsprocessen, inklusive förutsägbara priser på byggmarknaden och stigande energipriser. Den understryker också behovet av långsiktig planering och hållbara ekonomiska incitament för fastighetsägare.

- Rapporten visar att energieffektivisering i byggnader är viktigt och möjligt. Samtidigt medför det stora kostnader som inte ensidigt kan bäras av bostadsföretagen och hyresgästerna, tillägger Anders Nordstrand.

Mer finns att läsa HÄR!