Noak vinner återvinningsligan med 23 ton plastspill

Noak står som segrare i återvinningsligan 2023 med nästan 23 ton insamlat installationsspill. Det innebär en koldioxidbesparing på totalt 46 000 kilo. Foto: Noak

Noak i Norrbotten och Västerbotten tog hem segern i förra årets återvinningsliga genom att samla in nära 23 ton plastspill. Av den totala mängden spill från landets golvföretag, som GBR Golvåtervinning mottog och behandlade (409 ton), stod Noak för imponerande 5 procent. Denna insats resulterade i en koldioxidbesparing på 46 000 kilo, eftersom varje kilo återvunnet spill motsvarar en minskning av 2 kilo koldioxid.

Markus Johansson, vd på Noak, uttryckte sin glädje över att leda i Sverige när det gäller insamling och återvinning av installationsspill. Han underströk företagets engagemang för återvinning och miljöansvar, vilket har varit en prioritet sedan en turbulent period 2016. Noak har etablerat regelbundna möten där hela företaget deltar för att systematiskt granska miljömålen och övervaka återvinningsstatistik.

För att minska miljöpåverkan har Noak investerat i 30 elbilar och skapat en medvetenhetskultur inom företaget. Markus Johansson betonade vikten av att påminna och inspirera personalen, särskilt med tanke på de stora geografiska områdena där företaget verkar. Han noterade också att kunderna nu inser värdet av återvinning och att redovisning av återvinning från enskilda projekt är av intresse för beställarna och KMA-ansvariga på byggena.

Markus Johansson avfärdade idén om att återvinning skulle vara ett extrajobb och poängterade att det, med hjälp av Big bag-påsar från Tarkett/GBR Golvåtervinning, gör återvinningen smidig och lätt. Han ser också ingen anledning att vänta med att integrera återvinning i dagliga rutiner och påpekade att från 2027 kommer inomhusklimatdata att behöva rapporteras till kunderna.

Slutligen betonade Markus Johansson att återvinning handlar om en attitydförändring och en vilja att agera för framtiden, särskilt med tanke på våra barn och barnbarn. Noak, som är ett Auktoriserat Golvföretag, uppfyller hållbarhetskriterierna enligt Golvbranschens kvalitetsstämpel och bidrar därmed till FN:s globala mål om hållbar konsumtion och produktion.