Träpriset 2024 - Gotland och Skåne i strålkastarljuset

Kullabergs vingård och Villa Meltem är nominerade till Träpriset 2024 Foto: Emil Nordin

Nomineringarna till det prestigefyllda Träpriset har offentliggjorts, och de första två kandidaterna är Villa Meltem på Gotland och Kullabergs Vingård på Kullahalvön i Skåne. Vart fjärde år tilldelar branschorganisationen Svenskt Trä detta pris till en byggnad som inte bara representerar framstående svensk arkitektur i trä, utan även återspeglar och utvecklar den samtida tidsandan.

– Det är två mycket värdiga byggnader som nominerats i första avsnittet av Träpriset 2024 och de får nu välförtjänt uppmärksamhet. Bredden mellan en producerande vingård och en stillsam villa på en gotländsk tallhed är illustrativ och visar på den stora spridningen bland bidragen i tävlingen, säger Alexander Nyberg, ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä. 

bild
Här möter modern design och traditionellt träarbete varandra i en perfekt balans. Foto: Emil Nordin

Svenskt Trä har delat ut Träpriset sedan 1967. I år är det första gången som alla som vill har möjlighet att följa resan genom Sverige, när juryn besöker ett 40-tal träbyggnader där de slutligen enas om vilka 12 som ska bli nominerade. Av juryns fyra medlemmar är tre arkitekter; Camilla Schlyter, Thomas Sandell och Rahel Belatchew. Den fjärde medlemmen är Mark Isitt, arkitekturkritiker, journalist och också känd från TV4-serien Grand Designs. I juryarbetet deltog även Björn Johansson som är trä-expert och byggnadsingenjör på Bjerking.

bild
Kullabergs Vingård på Kullahalvön, en av de nominerade till Träpriset 2024, kombinerar stilren arkitektur med naturskön omgivning, skapar en perfekt symbios mellan vintillverkning och harmoni med landskapet. Foto: Emil Nordin

Juryns motiveringar

bild
Villa Meltem:
Att vandra runt i villa Meltem är som att kliva rakt in i arkitekturens grammatik och få uppleva den breda palett som finns men som alltför sällan nyttjas. Huset går inte att greppa vid första anblicken utan upptäcks gradvis. Här finns alla typer av rumsligheter, från slutna rum till halvöppna, under tak eller i lä. Man rör sig från rum med dubbel takhöjd till snäva och låga där man sitter nära golvet. Det är en upptäcktsfärd för sinnena, att färdas utan att resa bort och där trä är en ständig följeslagare. Foto: Emil Nordin
bild
Kullabergs vingård:
Vinmakaren som visar oss runt på anläggningen meddelar att förutsättningarna för att odla vin på Kullaberg är idealiska. Det förklarar den seriösa satsningen på ett svenskt kvalitetsvin och visar sig inte minst i de produktionsbyggnader i trä som uppförts. En traditionell byggnadstypologi, den kringbyggda gården har skickligt infogats i landskapet. Kopplingen till befintligt bostadshus känns självklar. En högkvalitativ byggnation som signalerar framtid med en tydlig igenkännbar koppling till vår bebyggelsehistoria. Foto: Emil Nordin

Hela serien om Träpriset 2024 visas på Svenskt Träs YouTube-kanal och på Svenskt Träs hemsida via Trapriset.se