ABK vinner upphandling för HKR campus i Kristianstad

Visionsskiss från Cardellsgatan. Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter

AB Kristianstadsbyggen har vunnit Högskolan Kristianstads (HKR) hyresvärdsupphandling för att flytta högskolan till Kristianstad city genom sitt dotterbolag Boulevardfastigheter AB. Det nya campuset planeras att byggas på platsen där Galleria Boulevard för närvarande finns, vilket innebär att delar av den underutnyttjade gallerian kommer att rivas. Den beräknade kostnaden för projektet är 800 - 1 000 miljoner kronor, och högskolan förväntas vara klar 2029.

Christer Nilsson (M), ordförande i ABK, uttrycker sin glädje över att vinna upphandlingen och ser fram emot att bygga och förvalta HKR:s nya campus. Han tror att detta kommer att ha positiva effekter för högskolan, dess studenter och medarbetare, samt gynna kommunen och stadskärnan.

Björn Brorström, styrelseordförande för Högskolan Kristianstad, är imponerad av anbuden och ser att det finns stort intresse och kompetens för att tillgodose deras behov.

Det föreslagna anbudet innebär att den södra delen av den befintliga galleriabyggnaden kommer att rivas för att skapa ett mer öppet stadsrum. Istället planeras att bygga en högskola med olika ihopkopplade huskroppar, där färg och materialval harmonierar med omgivande bebyggelse för att skapa ett luftigare och mer stadsmässigt uttryck. Förslaget inkluderar också skapandet av ett tydligt stråk mellan Lilla Torg och Kulturkvarteret med inbjudande torg- och parkområden.

Henrik Strand, vd på ABK, ser detta som ett av de största positiva stegen för stadskärnans utveckling på många år och ser fram emot ett givande samarbete med HKR.

Planerna inkluderar återbruk av material från den rivna delen av gallerian för att användas antingen i högskolebyggnationen eller i andra projekt. Huvuddelen av taket på det föreslagna campuset kommer att utformas som en grönskande park- och lärmiljö i flera etage för högskolans studenter och personal.

Förslaget till det nya campuset har utvecklats av Sesam Arkitektbyrå i samarbete med Boulevardfastigheter AB, och Skanska kommer att vara entreprenören för att bygga de nya högskolelokalerna enligt upphandlingen.

Den preliminära tidsplanen inkluderar färdigställande av detaljplanearbete och projektering i mitten av 2025, bygglovsarbete i slutet av 2025, rivning och förberedande arbete klart i början av 2026, byggnation mellan 2026 och 2028, och överlämning av den färdiga fastigheten före juni 2029.

bild
 Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter